СЛУЖБА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ (EUIPO), ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в сътрудничество с ЦЕНТЪР ЗА УЧЕБНО – ТРЕНИРОВЪЧНИ ФИРМИ

Ви канят да вземете участие в
обучение на тема:
„Повишаване информираността на ръководители на тренировъчни фирми, директори и учители относно закрилата на марки и дизайни.“
02-03 октомври 2018 г.
Място на провеждане: Център за подготовка на ученици за олимпиади, Министерство на образованието, гр. София, бул. „Драган Цанков“ 21А

ZAYAVKA SEMINAR

Programa-PO_CUTF Seminar

Пътните разходи, нощувките и храната се поемат от Патентно ведомство. Пътните разходи ще бъдат изплащани срещу представени билети.