Фондация „Тръст за социална алтернатива“ има удоволствието да ви покани да представите проектни предложения за участие в „Програма за подкрепа на педагози от ромски произход“. Основна цел на програмата е наемането на работа в местни детски градини на представители от местната ромска общност, като по този начин създаде ролеви модели за малките деца и осигури възможности за професионално развитие на младежи от общността.

Проектните предложения могат да бъдат подавани само в партньорство с детска градина.

За повече информация:

http://socialachievement.org/bg/ръст-за-социална-алтернатива-обявява.html