ВАЖНО! За сдруженията, които са пререгистрирани в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, е достатъчно да ни посочат само ЕИК.

 

Форма за задаване на въпроси:

    (задължително) Съгласен съм да предоставя имейл, име и фамилия заедно с моя въпрос, които да бъдат използвани единствено, за да може да обработен въпросът ми, както и за да бъде отговорено на мои последващи въпроси.

    Събираме имейл, име и фамилия заедно с вашата заявка/ съобщение и ги използваме единствено за да можем да обработим искането Ви, както и за да отговорим на Ваши последващи въпроси.

    Предоставянето на тези данни е напълно доброволно.

    Данните не се обработват автоматично, а се архивират на сайта за период от 48 месеца и се премахват периодично след изтичане на посочения период.

    Данните не се обработват от трети страни. Не споделяме тази информация с трети лица без Вашето изрично съгласие!