Фондация „Глобални библиотеки – България“ е национален координатор за ежегодната кампания за повишаване на цифровата грамотност на населението. Стартиралата през 2010 г. кампания GET ONLINE WEEK, тази година е с ново име ALL DIGITAL WEEK.

Ето линк към кампанията в България:

http://www.glbulgaria.bg/bg/node/33059

Ето линк към картата на събитията във всички останали страни:

http://alldigitalweek.eu/events/

Информация за градовете, които към момента са планирали събитие е видима на картата. Текущо се добавят нови градове и нови събития.

Всеки заинтересован може да се обърне към библиотеката в съответното населено място.