Във връзка с утвърждаване на длъжността “Образователен медиатор” и във връзка със зачестили запитвания, предоставяме примерни длъжностни характеристики: