Във връзка с утвърждаване на длъжността „Образователен медиатор“ и във връзка със зачестили запитвания, предоставяме примерни длъжностни характеристики: