Във връзка с чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, ЦОИДУЕМ ще проведе изнесено обучение на своите служители в гр. Велинград в периода 03-05.12.2017 г.