Национално обучение за обучители по права на човека с домакин сдружение „Възможности без граници“ представя българската версия на Компас – наръчника за обучение по права на човека на Съвета на Европа, преведен и разпросраняван от екипа на ЦОИДУЕМ в България.

От 19-23.07.2017 година в Боровец се провежда тренинг с участието на 25 обучители, учители, активисти и доброволци, работещи с и за млади хора от цялата страна. В рамките на откриването директорът на  ЦОИДУЕМ, г-жа Мануела Радева представи приоритетите и програмите на Центъра в контекста на работа с деца и ученици от уязвими групи. Като част от обучителната програма, участниците ще и отбележат 22-ри юли – Денят за подкрепа на жертвите на престъпления от омраза и ще станат част от паневропейската кампания „Движение за език без омраза“.

[envira-gallery id=“1203″]