Във връзка с реализиране на проект „Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование“ (BU 222), финансиран от Ромски образователен фонд и Министерство но образованието и науката, Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) обявява конкурс за:

Отпускане на стипендии за постигнати образователни резултати на ромски ученици записани в 9 клас за учебната 2017/2018 година.

Обява.doc (536 KB)

Формуляр за кандидатстване-2017.doc (544.5 KB)

Удостоверение-Приложение 1.doc (505.5 KB)

За контакти: 02/873 52 31, 0879 814 169, 0879 814 170, 0877 649 390, 0886 763 653, coiduem.ref@gmail.com