Във връзка с приключил конкурс за Отпускане на стипендии за постигнати образователни резултати за учебната 2016/2017 година, Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/ информира, че има постъпили 1406 кандидатури на стипендианти. От тях 72 кандидатури са извън срок.

Среден успех на спечелилите стипендианти е над 5.00, като най-много кандидати има от областите Кюстендил, Монтана, Враца, Видин, Ямбол и Благоевград.

ЦОИДУЕМ ще се свърже с одобрените кандидати за подписване на договори.