Поради зачестилите въпроси, относно прилагането на Служебна бележка за доходи на семейството за последните 6 месеца, като доказателство  към т. VII. Материално положение на Приложение 2, Ви уведомяваме, че в случаите, в които родител/ите са трайно безработни и съответно няма как да приложат документ за това (че са регистрирани към Бюрата по труда) или в случаите, в които родител/ите работят в чужбина и не могат да представят доказателство за получени доходи, както и за всякакви други специфични случаи е необходимо да се напише Декларация, в която в свободен текст да се опишат тези обстоятелства. Моля, обърнете внимание на т. 9 от Приложение 2 „Други доходи, извън горепосочените“ – в тази точка можете да опишите всички доходи, с които семейството/домакинството се издържа, като например – средства, изпратени от чужбина, средства от положен труд, който няма как бъде доказан и други.