Въпрос: Аз съм ученик, записан в 9 клас в гимназия. От кое училище трябва да е подписа и печата, които се поставят на Заявлението – от Гимназията или от Предишното, в което съм завършил основното си образование?

Отговор: Заявлението се подписва и подпечатва от Гимназията, в която вече учите.

Въпрос: Аз съм ученик, записан в 9 клас в гимназия. Кой трябва да завери копието на Свидетелството за завършено основно образование – директора на Гимназията или директора на училището, в което съм завършил основно образование?

Отговор: Копието на Свидетелството за завършено основно образование се заверява от директора на Гимназията, в която вече учите.