Във връзка с реализиране на проект „Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование“ (BU 222), финансиран от Ромски образователен фонд и Министерство но образованието и науката, Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) обявява конкурс за:

Отпускане на стипендии за постигнати образователни резултати на ромски ученици записани в гимназиалната степен на образование (9-10-11-12 клас) за учебната 2016/2017 година.

Обява.doc (528 KB)

Приложение 1 – Заявление.doc (507 KB)

Приложение 2 – Декларация-успех и доход.doc (517.5 KB)

Приложение 3 – Мотивационно писмо.doc (508.5 KB)

Приложение 4 – Удостоверение.doc (503.5 KB)

Приложение 5 – Декларация.doc (503 KB)

Въпроси и отговори относно кандидатстването за стипендии:  http://coiduem.mon.bg/page.php?c=113&d=290

За контакти: 02/873 52 31, 0879 814 169, 0879 814 170, 0877 649 390, 0886 763 653, coiduem.ref@gmail.com