Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) обявява конкурс за:

КООРДИНАТОР по проект „Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование“ (BU 222), финансиран от Ромски образователен фонд (РОФ) и съфинансиран от Министерство на образованието и науката (МОН).

Обява-координатор.doc (181.5 KB)

Заявление.doc (26.5 KB)

Декларация.doc (28 KB)