Уважаеми Бенефициенти,

Във връзка с подписването на договорите по КП 33.15-2016 и влизането в сила на новия Закон за предучилищното и училищното образование, в случай че Вие или Вашите партньори по проектите сте засегнати от наложилата се законова промяна на име, статут, ръководител, банкова сметка, БУЛСТАТ и други, Ви молим на датите, определени за подписването на договорите да предоставите всички необходими документи по тези промени, както и да ги отразите в Договора и Декларацията.

С уважение,

ЦОИДУЕМ

Писмо-подписване на договори.pdf (500.98 KB)