Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/

обявява резултатите от Конкурсна процедура 33.15-2016

За Бенефициенти, които са одобрени за финансирани, моля, обърнете внимание на съпътстващите документи!

Финално класиране.pdf (2.1 MB)

Писмо-подписване на договори.pdf (500.98 KB)

Договор.doc (87 KB)

Декларация на Кандидата-към договор.doc (37.5 KB)