Информацията в тази брошура се отнася до историята на ромите, Европейски етнос с индийски корени.  Индийският произход и връзка на ромите са най-очевидни в езиково отношение чрез езика, който все още много членове на този хетерогенен етнос говорят. Рoмската общност се състои от различни групи, наречени с разнообразни етноними – „вътрешни“ наименования, които ромите използват помежду си и „външни“, които се употребяват и извън границите и членовете на самата общност: Арлийе, Кале, Гурбет, Калдерас, Ловара, Мануш, Сепесидес, Синти, Урсари и др., a много подгрупи сами се наричат просто роми. Обикновено всички тези подгрупи са сборни – понякога включват дори хора с неиндийски произход – и носят общото име „цигани“. Това е название, което извън описателни причини и без негативни конотации понякога се използва и в тази информационна брошура.

History_facts_BG.pdf (2.69 MB)