На 07.12.2015 г. г-жа Лора Кларксън, директор на ЦОИДУЕМ и доц. д-р Тодор Попнеделев, декан на Исторически факултет към СУ „Св. Климент Охридски“, подписаха Меморандум за разбирателство между двете институции, с цел да формира предприемчиви, социално отговорни личности, подготвени за живот в условията на съвременния демократичен свят. Организираното сътрудничество и по-широко публично представяне на техните дейности, роля и постижения ще бъде от взаимна полза за ЦОИДУЕМ и СУ „Св. Климент Охридски“.