На 27.11.2015 г. в конферентна зала на хотел „Форум-Централ” гр.София, Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) чества 10 години от своето създаване. Събитието беше открито с приветствено слово от г-жа Лора Махлелиева-Кларксън – директор на ЦОИДУЕМ. Бяха поканени представители на различни институции и бенефициенти по проекти, финансирани от ЦОИДУЕМ.

Заместник-министърът на образованието и науката, г-жа Ваня Кастрева и г-н Роберт Джераси , съветник на министъра на образованието и науката, отправиха своите поздравления към ръководството на Центъра и всички участници в проектите към него.

Екипът на Центъра благодари на цялото ръководство на Министерство на образованието и науката за непрекъснатата институционална подкрепа, а на Управителния съвет на ЦОИДУЕМ за активността им и на всички, които уважиха отбелязването на 10-годишния юбилей на ЦОИДУЕМ и им пожела професионални и лични успехи!

Центъра е създаден през 2005год. с Постановление 4 на Министерския съвет. От 10 години България има свой механизъм, действаща институция, чрез която активно се подпомага и реализира държавната политика за образователна интеграция на децата и учениците от малцинствата и това е ЦОИДУЕМ. Центъра има свое собствено развитие в контекста на цялостната държавна политика за образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинствата и заема заслужено място сред образователните институции, утвърждавайки се категорично в образователно-интеграционния процес на етническите малцинства.

[envira-gallery id=“1274″]

pozdravitelen_adres_Vanq_Kastreva.pdf (789.96 KB)