В рамките на проекта „Изграждане на капацитет“, Компонент 3 от Програма BG06 „Деца и младежи в риск”, в периода 10-12.11.2015 г., 17-19.11.2015 г. и 24-26.11.2015г. в хотел „Феста”, гр.София, Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/ организира три финални срещи. Тези срещи дадоха възможност да се прегледат дейностите по проектите на участниците от Компонент 1 и Компонент 2, както и възможност за обмен на опит и взаимно обучение.

Участваха представители на всички целеви групи:

  • младежки работници и медиатори от младежките центрове в Община Враца, Община Пловдив, Община Добрич и Община Стара Загора
  •  педагогически персонал  от детските градини и медиатори от Общините Мездра, Садово,  Исперих, Сливен, Плевен, Русе, Смядово, Павликени, Средец, и Каварна.

Финалните срещи, организирани за всички групи, ще бъдат използвани за задълбочен процес на оценка, извършена от съвместен екип на Съвета на Европа и български експерти. Тези събития, както и заключенията от оценката ще бъдат разпространени в България и на европейско ниво. По този начин изводите и оценките на резултатите от реализацията на проекта ще дадат началото на други инициативи от този вид в България и в Европа и ще допринесат за повишаване на тяхното качество и ефективност.

[envira-gallery id=“1318″]