Подписване на договори на 28.09.2015 г.

Уважаеми кандидати, уведомяваме Ви, че на 28 септември 2015 г. (понеделник) от 13:00 ч. ще се подписват договори със следните кандидатстващи институции:

 

33.14-1-044/27.07.2015 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Дончево, обл. Добрич
33.14-1-037/27.07.2015 ОУ „Христо Ботев“ гр. Алфатар, обл. Силистра
33.14-1-053/27.07.2015 ОУ „Отец Паисий“ с. Равна гора, обл. Бургас
33.14-1-032/24.07.2015 ОДЗ „Васил Левски“ с. Ветрино, обл. Варна
33.14-1-019/23.07.2015 Община Силистра гр. Силистра
33.14-1-033/24.07.2015 ОДЗ „Гьончо Белев“ гр. Ихтиман
33.14-1-015/22.07.2015 Община Лясковец гр. Лясковец
33.14-1-028/24.07.2015 СОУ „Св. Климент Охридски“ гр. Симеоновград
33.14-2-057/27.07.2015 ЦДГ №8 „Райна Княгиня“ гр. Разград
33.14-2-086/27.07.2015 ЦДГ №7 „Снежанка“ гр. Търговище
33.14-2-033/24.07.2015 Второ ОУ „Иван Вазов“ гр. Вълчедръм
33.14-2-056/27.07.2015 Община Оряхово гр. Оряхово
33.14-2-043/24.07.2015 Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ гр. София
33.14-2-039/24.07.2015 Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“ гр. Сандански
33.14-3-004/17.07.2015г. ОУ ,,Георги Бенковски“ с. Беломорци
33.14-3-008/21.07.2015г. ОДЗ 39 ,,Пролет“ гр. София

 

На подписването на договорите трябва да присъстват ръководителите на институциите, главните счетоводители или лицата изпълняващи тази функция и ръководителите на класираните проекти, тъй като ще има кратка инструкция относно изпълнението на дейностите и последващото отчитане. За целта е необходимо да подготвите и представите следните документи:

1. Попълнен Договор (Приложение 5 А за първи приоритет;  Приложение 5 Б за втори приоритет и Приложение 5 В за трети приоритет към настоящото съобщение), в два екземпляра на хартиен носител, по един за двете страни (както и на електронен носител – за лесно разпечатване при необходимост);

– при попълване на чл. 4 ал.1. от Договора – сумите на първи и втори транш да бъдат изчислени с точност до стотицата след десетичния знак и изписани коректно цифром и словом;

– по чл. 2 от Договора – да се посочи крайния срок на извършване на дейностите по т. 8 от Формуляра за кандидатстване от конкурсната документация;

2. Финансова идентификация (на бюджетна банкова сметка), издадена на името на кандидатстващата институция и заверена от обслужващата банка.

3. Писмено потвърждение от Ръководителя на проекта за готовността му за започване на дейностите по проекта, съгласно чл. 5 от Договора (Приложение 1 към настоящото съобщение).

4. Декларация (Приложение 2 към настоящото съобщение), подписана от ръководителя на институцията.

Подписването на Договорите ще се извърши в Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, гр. София, бул. Г. М. Димитров 52А, I етаж.

Подписването на договора става лично от  ръководителите на институциите, главните счетоводители или лицата изпълняващи тази функция. Напомняме ви да носите в себе си и печата на институцията.

Подписване на договори на 29.09.2015 г.

Уважаеми кандидати, уведомяваме Ви, че на 29 септември 2015 г. (вторник) от 13:00 ч. ще се подписват договори със следните кандидатстващи институции:

 

33.14-1-043/27.07.2015 СОУ „Христо Ботев“ гр. Камено, обл. Бургас
33.14-1-024/23.07.2015 ОДЗ 2 „Бърборино“ гр. Средец, обл. Бургас
33.14-1-064/27.07.2015 ПГ „Марин Попов“ гр. Севлиево
33.14-1-066/27.07.2015 ПГСИ „Пеньо Пенев“ гр. Бургас
33.14-1-004/14.07.2015 ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ с. Селановци, общ. Оряхово
33.14-1-014/22.07.2015 ОДЗ № 68 „Ран Босилек“ гр. София
33.14-1-069/27.07.2015 ОУ „Димчо Дебелянов“ гр. Пловдив
33.14-2-042/24.07.2015 СОУ „Христо Смирненски“ гр. Койнаре
33.14-2-062/27.07.2015 РИО Благоевград гр. Благоевград
33.14-2-060/27.07.2015 СОУ „Никола Й. Вапцаров“ гр. Момчилград
33.14-2-073/27.07.2015 СОУ „Бачо Киро“ гр. Павликени
33.14-2-066/27.07.2015 ОУ „Светлина“ с. Тополица
33.14-2-032/24.07.2015 ОУ „Добри Войников“ с. Победа
33.14-2-065/27.07.2015 НУ „Иван Вазов“ гр. Дългопол
33.14-2-069/27.07.2015 ОУ „Иван Вазов“ с. Русокастро
33.14-3-001/07.07.2015г. ОУ ,,Св. Климент Охридски“ с. Стоян Михайловски
33.14-3-024/27.07.2015г. ОУ ,,Христо Груев Данов“ гр. Клисура
33.14-3-009/21.07.2015г. Второ начално училище ,,Васил Левски“ гр. Омуртаг
33.14-3-038/27.07.2015г. ОУ ,,Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Враца
33.14-3-019/27.07.2015г. ОУ ,,Христо Ботев“ с. Пелишат
33.14-3-020/27.07.2015г. СОУ ,,Св. Климент Охридски“ с. Камен
33.14-3-023/27.07.2015г. ОУ ,,Христо Ботев“ с. Камбурово

 

На подписването на договорите трябва да присъстват ръководителите на институциите, главните счетоводители или лицата изпълняващи тази функция и ръководителите на класираните проекти, тъй като ще има кратка инструкция относно изпълнението на дейностите и последващото отчитане. За целта е необходимо да подготвите и представите следните документи:

1. Попълнен Договор (Приложение 5 А за първи приоритет;  Приложение 5 Б за втори приоритет и Приложение 5 В за трети приоритет към настоящото съобщение), в два екземпляра на хартиен носител, по един за двете страни (както и на електронен носител – за лесно разпечатване при необходимост);

– при попълване на чл. 4 ал.1. от Договора – сумите на първи и втори транш да бъдат изчислени с точност до стотицата след десетичния знак и изписани коректно цифром и словом;

– по чл. 2 от Договора – да се посочи крайния срок на извършване на дейностите по т. 8 от Формуляра за кандидатстване от конкурсната документация;

2. Финансова идентификация (на бюджетна банкова сметка), издадена на името на кандидатстващата институция и заверена от обслужващата банка.

3. Писмено потвърждение от Ръководителя на проекта за готовността му за започване на дейностите по проекта, съгласно чл. 5 от Договора (Приложение 1 към настоящото съобщение).

4. Декларация (Приложение 2 към настоящото съобщение), подписана от ръководителя на институцията.

Подписването на Договорите ще се извърши в Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, гр. София, бул. Г. М. Димитров 52А, I етаж.

Подписването на договора става лично от  ръководителите на институциите, главните счетоводители или лицата изпълняващи тази функция. Напомняме ви да носите в себе си и печата на институцията.

Подписване на договори на 30.09.2015 г.

Уважаеми кандидати, уведомяваме Ви, че на 30 септември 2015 г. (сряда) от 13:00 ч. ще се подписват договори със следните кандидатстващи институции:

33.14-1-050/27.07.2015 ЦДГ „Детелина“ с. Тополица, обл. Бургас
33.14-1-061/27.07.2015 НИОН „АзБуки“ гр. София
33.14-1-041/27.07.2015 ОУ „Христо Ботев“ гр. Стамболийски
33.14-1-016/22.07.2015 ПГЛПЕХТ гр. Ямбол
33.14-1-002/08.07.2015 II ОУ „Константин Фотинов“ гр.Лом
33.14-1-003/10.07.2015 ОУ „Васил Левски“ с.Бозвелийско, общ. Провадия
33.14-2-058/27.07.2015 СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Антоново
33.14-2-014/20.07.2015 ОУ „Христо Ботев“ гр. Дунавци
33.14-2-035/24.07.2015 Община Лом гр. Лом
33.14-2-055/27.07.2015 СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Върбица
33.14-2-052/27.07.2015 ОДЗ №7 „Детелина“ гр. София
33.14-2-021/22.07.2015 ОУ „Виделина“ с. Сейдол
33.14-3-012/23.07.2015г. Национално училище ,,Братя Миладинови“ с. Кръстина
33.14-3-006/20.07.2015г. Община ,,Тунджа“ гр. Ямбол
33.14-3-029/27.07.2015г. ОУ ,,Панайот Волов“ гр. Пловдив
33.14-3-027/27.07.2015г. 116 ОУ ,,Паисий Хилендарски“ с. Яна
33.14-3-040/27.07.2015г. СОУ ,,Александър Иванов-Чапай“ гр. Белово
33.14-3-015/24.07.2015г. ОУ ,,Васил Априлов“ с. Хърлец
33.14-3-018/27.07.2015г. ПГСС с. Ситово
33.14-3-022/27.07.2015г. ОУ ,,Христо Ботев“ с. Търнава
33.14-3-036/27.07.2015г. СОУ ,,Любен Каравелов“ гр. Варна
33.14-3-035/27.07.2015г. ОУ ,,Отец Паисий“ с. Писарево
33.14-3-031/27.07.2015г. РЦПИОВДУСОП гр. Търговище
33.14-3-017/27.07.2015г. ОУ ,,Св. Климент Охридски“ с. Изворско
33.14-2-083/27.07.2015 Общински детски комплекс – Ардино гр. Ардино
33.14-3-005/17.07.2015г. ОУ ,,Христо Ботев“ с. Исперихово

На подписването на договорите трябва да присъстват ръководителите на институциите, главните счетоводители или лицата изпълняващи тази функция и ръководителите на класираните проекти, тъй като ще има кратка инструкция относно изпълнението на дейностите и последващото отчитане. За целта е необходимо да подготвите и представите следните документи:

1. Попълнен Договор (Приложение 5 А за първи приоритет;  Приложение 5 Б за втори приоритет и Приложение 5 В за трети приоритет към настоящото съобщение), в два екземпляра на хартиен носител, по един за двете страни (както и на електронен носител – за лесно разпечатване при необходимост);

– при попълване на чл. 4 ал.1. от Договора – сумите на първи и втори транш да бъдат изчислени с точност до стотицата след десетичния знак и изписани коректно цифром и словом;

– по чл. 2 от Договора – да се посочи крайния срок на извършване на дейностите по т. 8 от Формуляра за кандидатстване от конкурсната документация;

2. Финансова идентификация (на бюджетна банкова сметка), издадена на името на кандидатстващата институция и заверена от обслужващата банка.

3. Писмено потвърждение от Ръководителя на проекта за готовността му за започване на дейностите по проекта, съгласно чл. 5 от Договора (Приложение 1 към настоящото съобщение).

4. Декларация (Приложение 2 към настоящото съобщение), подписана от ръководителя на институцията.

Подписването на Договорите ще се извърши в Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, гр. София, бул. Г. М. Димитров 52А, I етаж.

Подписването на договора става лично от  ръководителите на институциите, главните счетоводители или лицата изпълняващи тази функция. Напомняме ви да носите в себе си и печата на институцията.

Prilojenie_1__d_q_za_gotovnost.doc (24 KB)

Prilojenie_2___d_q_ot_r_l_institucia.doc (40 KB)

Pr.5_A_Dogovor_KP_14.doc (81.5 KB)

Pr.5 Б Dogovor_KP_14.doc (81.5 KB)

Pr.5 В Dogovor_KP_14.doc (81.5 KB)