Списък на недопуснатите до оценка проектни предложения по КП 33.14-2015

Приоритет 1

Вх. №/ дата

Кандидатстваща институция

Причини за недопускане

1

33.14 – 1 – 046/27.07.2015 ЦДГ „Патиланчо”, гр. Тутракан Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие –  по раздел. II,т.8,т.9

 

 

 

 

 

 

 

Приоритет 2

Вх. № / дата Кандидатстваща институция

Причини за недопускане

1 33.14-2-011/16.07.2015 СОУ „Отец Паисий“, гр. Кърджали Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие –  по раздел. II,т.8,т.9
2 33.14-2-037/24.07.2015 ЦДГ „Брезичка“, гр. Ардино Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие –  по раздел. II,т.8,т.9
3 33.14-2-084/27.07.2015 Съдружие за интеграция и личностна адаптация – СИЛА, гр. София Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие –  по раздел. I,т.2
4 33.14-2-093/27.07.2015 ОУ „Горан Червеняшки“, с. Михайлово Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие –  по раздел. II,т.4,т.8,т.9
5 33.14-2-097/28.07.2015 ОУ „Христо Ботев“, с. Долни Цибър Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие –  по раздел. I,т.1
6 33.14-2-098/28.07.2015 ЦДГ „Пламъче“, гр. Дебелец Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие –  по раздел. I,т.1

 

Приоритет 3

Вх. № / дата Кандидатстваща институция

Причини за недопускане

1 33.14-3-003/15.07.2015г. ЦДГ ,,Слънце“, гр. Луковит Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие –  по раздел. II,т.2,т.4,т.6,т.8,т.9; раздел. III, т.2,т.5

Списък на класираните проектни предложения и одобрени за финансиране по КП 33.14-2015

Приоритет 1. Осигуряване на равен досттъп до качествено образование на децата  и учениците от етническите малцинства.
№ по ред Вх. №/ дата Кандидатстваща институция Населено място Оценка
1 33.14-1-043/27.07.2015 СОУ „Христо Ботев“ гр. Камено, обл. Бургас 81,33
2 33.14-1-044/27.07.2015 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Дончево, обл. Добрич 81,00
3 33.14-1-024/23.07.2015 ОДЗ 2 „Бърборино“ гр. Средец, обл. Бургас 80,33
4 33.14-1-050/27.07.2015 ЦДГ „Детелина“ с. Тополица, обл. Бургас 80,33
5 33.14-1-037/27.07.2015 ОУ „Христо Ботев“ гр. Алфатар, обл. Силистра 80,00
6 33.14-1-061/27.07.2015 НИОН „АзБуки“ гр. София 80,00
7 33.14-1-064/27.07.2015 ПГ „Марин Попов“ гр. Севлиево 80,00
8 33.14-1-053/27.07.2015 ОУ „Отец Паисий“ с. Равна гора, обл. Бургас 79,67
9 33.14-1-032/24.07.2015 ОДЗ „Васил Левски“ с. Ветрино, обл. Варна 79,33
10 33.14-1-019/23.07.2015 Община Силистра гр. Силистра 78,67
11 33.14-1-033/24.07.2015 ОДЗ „Гьончо Белев“ гр. Ихтиман 78,67
12 33.14-1-015/22.07.2015 Община Лясковец гр. Лясковец 74,33
13 33.14-1-066/27.07.2015 ПГСИ „Пеньо Пенев“ гр. Бургас 74,00
14 33.14-1-028/24.07.2015 СОУ „Св. Климент Охридски“ гр. Симеоновград 73,33
15 33.14-1-004/14.07.2015 ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ с. Селановци, общ. Оряхово 73,00
16 33.14-1-014/22.07.2015 ОДЗ № 68 „Ран Босилек“ гр. София 73,00
17 33.14-1-041/27.07.2015 ОУ „Христо Ботев“ гр. Стамболийски 72,67
18 33.14-1-016/22.07.2015 ПГЛПЕХТ гр. Ямбол 72,00
19 33.14-1-002/08.07.2015 II ОУ „Константин Фотинов“ гр.Лом 70,67
20 33.14-1-003/10.07.2015 ОУ „Васил Левски“ с.Бозвелийско, общ. Провадия 70,33
21 33.14-1-069/27.07.2015 ОУ „Димчо Дебелянов“ гр. Пловдив 70,33
Резерви
22 33.14-1-068/27.07.2015 ПГТМ „Христо Ботев“ гр. Ботевград 69,00
23 33.14-1-026/23.07.2015 ЦДГ „Чайка“ гр. Кърджали 68,67
24 33.14-1-065/27.07.2015 ЦДГ 7 „Снежанка“ гр. Търговище 68,67
25 33.14-1-018/22.07.2015 СОУ „Васил Левски“ гр. Вълчи дол, обл. Варна 68,00
26 33.14-1-017/22.07.2015 Целодневна детска градина „Мир“ с. Калугерене, обл. Силистра 67,67
27 33.14-1-012/21.07.2015 ОУ „Христо Ботев“ с. Зелена морава 66,67
28 33.14-1-001/01.07.2015 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Девене, общ. Враца 66,33
29 33.14-1-021/23.07.2015 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Градинарово, общ. Провадия 65,33
30 33.14-1-034/24.07.2015 СОУ „Христо Ботев“ гр. Сунгурларе 65,00
31 33.14-1-022/23.07.2015 ОУ „Христо Смирненски“ гр. Карнобат 64,00
32 33.14-1-062/27.07.2015 ОУ „Райко Попович“ гр. Карлово 63,67
33 33.14-1-020/23.07.2015 ЦДГ „Асен Разцветников“ с. Драганово, общ. Г. Оряховица 63,00
34 33.14-1-035/24.07.2015 IX ОУ “ Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Сливен 62,00
35 33.14-1-049/27.07.2015 67 ОУ „Васил Друмев“ гр. София 61,33
36 33.14-1-005/15.07.2015 ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ с. Рани лист, общ. Кърджали 61,00
37 33.14-1-054/27.07.2015 ПГ по облекло „Елисавета Багряна“ гр. Бяла Слатина 60,00
38 33.14-1-051/27.07.2015 ОУ „Христо Ботев“ с. Баница, обл. Враца 59,67
39 33.14-1-059/27.07.2015 3-то ОУ „Гоце Делчев“ гр. Петрич 59,67
40 33.14-1-006/15.07.2015 ОДЗ „Ян Бибиян“ гр. Кърджали 58,00
41 33.14-1-058/27.07.2015 СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Земен 57,00
42 33.14-1-063/27.07.2015 ОУ “ Антон Страшимиров“ с. Бохот, обл. Плевен 57,00
43 33.14-1-060/27.07.2015 4 ОУ „проф. Джон Атанасов“ гр. София 56,67
44 33.14-1-007/17.07.2015 ОУ „Христо Ботев“ с. Каспичан, обл. Шумен 55,67
45 33.14-1-023/23.07.2015 НУ „Васил Левски“ гр. Кричим, обл. Пловдив 55,67
46 33.14-1-039/27.07.2015 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Априлово, общ. Г. Малина 55,33
47 33.14-1-048/27.07.2015 I ОУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Берковица 55,33
48 33.14-1-010/20.07.2015 ОУ „Христо Ботев“ с. Кирчево, обл. Ловеч 54,67
49 33.14-1-011/21.07.2015 ОУ „Васил Левски“ с. Леденик, общ. В. Търново 54,00
50 33.14-1-030/24.07.2015 ОУ „Пенчо П. Славейков“ с. Марково, обл. Шумен 53,67
51 33.14-1-045/27.07.2015 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Блъсково обл. Варна 53,00
52 33.14-1-036/24.07.2015 ОДЗ „Щастливо детство“ гр. Твърдица 52,67
53 33.14-1-052/27.07.2015 ОУ „Христо Ботев“ с. Камбурово, обл. Търговище 52,67
54 33.14-1-031/24.07.2015 Общинска администрация – Берковица гр. Берковица 52,33
55 33.14-1-057/27.07.2015 ОУ „Найден Геров“ с. Гавраилово, обл. Сливен 50,33
56 33.14-1-013/21.07.2015 ОУ „Отец Паисий“ гр. Разград 50,00
57 33.14-1-029/24.07.2015 ОДЗ №2 „Звездица Зорница“ гр. Бургас 49,67
58 33.14-1-038/27.07.2015 ОУ „Васил Левски“ с. Върбица, общ. Г. Оряховица 49,33
59 33.14-1-047/27.07.2015 СОУ „Христо Ботев“ с. Галиче, обл. Враца 47,33
60 33.14-1-008/17.07.2015 ОУ „Георги Бенковски“ с. Беломорци, общ. Омуртаг 46,67
61 33.14-1-027/23.07.2015 ОДЗ 58″Слънчево утро“ район Кремиковци, гр. София 42,00
62 33.14-1-056/27.07.2015 103 ОУ „Васил Левски“ гр. София 40,00
63 33.14-1-055/27.07.2015 140 СОУ „Иван Богоров“ гр. София 37,00
64 33.14-1-067/27.07.2015 ПГЛП гр. Монтана 35,67
Оценени проектни предложения, но неучастващи в класирането, поради класиране за финансиране в друг приоритет
65 33.14-1-042/27.07.2015 СОУ „Св. Климент Охридски“ с. Камен, обл. В. Търново 84,33
66 33.14-1-009/17.07.2015 ОУ „Христо Ботев“ с. Исперихово, обл. Пазарджик 69,33
Недопуснати до класиране проекти, поради неспазено изискване за минимална продължителност за изпълнението на дейностите на един проект, съгласно Насоки за кандидатстване по КП 33.14-2015
67 33.14-1-025/23.07.2015 ОУ „Добри Войников“ с. Каменар, обл. Варна X
68 33.14-1-040/27.07.2015 ЦДГ „Първи юни“ гр. Карлово X
Приоритет 2. Въвеждане и развиване на разнообразни форми на интеркултурно образование, насочено към запазване и развитие на културната идентичност на етническите малцинства при деца и ученици.
№ по ред Вх. №/ дата Кандидатстваща институция Населено място Оценка
1 33.14-2-057/27.07.2015 ЦДГ №8 „Райна Княгиня“ гр. Разград 80,00
2 33.14-2-086/27.07.2015 ЦДГ №7 „Снежанка“ гр. Търговище 78,00
3 33.14-2-033/24.07.2015 Второ ОУ „Иван Вазов“ гр. Вълчедръм 77,67
4 33.14-2-042/24.07.2015 СОУ „Христо Смирненски“ гр. Койнаре 76,33
5 33.14-2-056/27.07.2015 Община Оряхово гр. Оряхово 76,33
6 33.14-2-058/27.07.2015 СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Антоново 76,33
7 33.14-2-043/24.07.2015 Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ гр. София 75,67
8 33.14-2-062/27.07.2015 РИО Благоевград гр. Благоевград 75,33
9 33.14-2-060/27.07.2015 СОУ „Никола Й. Вапцаров“ гр. Момчилград 75,00
10 33.14-2-014/20.07.2015 ОУ „Христо Ботев“ гр. Дунавци 74,67
11 33.14-2-073/27.07.2015 СОУ „Бачо Киро“ гр. Павликени 74,33
12 33.14-2-035/24.07.2015 Община Лом гр. Лом 74,00
13 33.14-2-055/27.07.2015 СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Върбица 74,00
14 33.14-2-066/27.07.2015 ОУ „Светлина“ с. Тополица 74,00
15 33.14-2-039/24.07.2015 Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“ гр. Сандански 73,33
16 33.14-2-032/24.07.2015 ОУ „Добри Войников“ с. Победа 72,00
17 33.14-2-052/27.07.2015 ОДЗ №7 „Детелина“ гр. София 72,00
18 33.14-2-065/27.07.2015 НУ „Иван Вазов“ гр. Дългопол 72,00
19 33.14-2-083/27.07.2015 Общински детски комплекс – Ардино гр. Ардино 71,67
20 33.14-2-021/22.07.2015 ОУ „Виделина“ с. Сейдол 71,33
21 33.14-2-069/27.07.2015 ОУ „Иван Вазов“ с. Русокастро 70,33
Резерви
22 33.14-2-010/15.07.2015 ОУ „Н. Й. Вапцаров“ с. Рани лист 69,67
23 33.14-2-051/27.07.2015 ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Две могили 69,67
24 33.14-2-090/27.07.2015 СОУ „Любен Каравелов“ гр. Варна 69,33
25 33.14-2-015/21.07.2015 СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Смядово 69,00
26 33.14-2-077/27.07.2015 ПГОД „Евридика“ гр. Кърджали 69,00
27 33.14-2-075/27.07.2015 171 ОУ „Стоил Попов“ гр. Нови Искър 67,67
28 33.14-2-018/21.07.2015 ОУ „Христо Ботев“ с. Зелена морава 67,33
29 33.14-2-030/23.07.2015 Второ ОУ „Христо Смирненски“ гр. Берковица 67,33
30 33.14-2-034/24.07.2015 СОУ „Св. Климент Охридски“ гр. Симеоновград 66,33
31 33.14-2-064/27.07.2015 СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Криводол 66,33
32 33.14-2-008/14.07.2015 ЦДГ №2 „Звънче“ гр. Петрич 66,00
33 33.14-2-061/27.07.2015 СОУ „Никола Й. Вапцаров“ гр. Айтос 66,00
34 33.14-2-004/10.07.2015 СОУ „Цанко Церковски“ с. Никола Козлево 65,67
35 33.14-2-041/24.07.2015 ОДЗ №2 „Бърборино“ гр. Средец 65,67
36 33.14-2-044/24.07.2015 СОУ „Христо Ботев“ гр. Сунгурларе 65,67
37 33.14-2-002/07.07.2015 ПГСС „Златна нива“ гр. Айтос 64,00
38 33.14-2-012/17.07.2015 ОДЗ „Юрий Гагарин“ с. Малорад 62,00
39 33.14-2-028/23.07.2015 ОУ „Христо Смирненски“ гр. Карнобат 62,00
40 33.14-2-016/21.07.2015 ОУ „Петко Рачев Славейков“ с. Церова Кория 61,00
41 33.14-2-074/27.07.2015 ОУ „Христо Ботев“ с. Самуилово 60,67
42 33.14-2-023/22.07.2015 ЦДГ „Пролетна дъга“ гр. Берковица 60,33
43 33.14-2-036/24.07.2015 ПГХТ „Акад. Неделчо Неделчев“ гр. Сливен 60,33
44 33.14-2-040/24.07.2015 ОУ „Неофит Рилски“ с. Ягодово 60,33
45 33.14-2-053/27.07.2015 ОУ „Христо Ботев“ гр. Стамболийски 60,00
46 33.14-2-082/27.07.2015 ЦДГ „Щастливо детство“ с. Белоградец 59,67
47 33.14-2-091/27.07.2015 ОУ „Васил Левски“ гр. Кърджали 59,67
48 33.14-2-045/24.07.2015 СОУ „Владимир Комаров“ гр. Велико Търново 59,33
49 33.14-2-013/17.07.2015 ОУ „Христо Ботев“ с. Исперихово 59,00
50 33.14-2-027/23.07.2015 ОУ „Иван Вазов“ с. Веселина 59,00
51 33.14-2-020/22.07.2015 ОДК гр. Лозница гр. Лозница 58,67
52 33.14-2-022/22.07.2015 СОУ „Васил Левски“ гр. Вълчи дол 58,67
53 33.14-2-096/27.07.2015 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Блъсково 58,67
54 33.14-2-001/02.07.2015 ПГТХТ „Никола Стойчев“ гр. Разлог 58,33
55 33.14-2-007/14.07.2015 ОУ „Н. Й. Вапцаров“ с. Селановци 58,33
56 33.14-2-019/22.07.2015 Трето ОУ „Димитър Благоев“ гр. Шумен 58,00
57 33.14-2-094/27.07.2015 ОУ „Димчо Дебелянов“ гр. Пловдив 58,00
58 33.14-2-025/23.07.2015 ЦДГ „Асен Разцветников“ с. Драганово 57,67
59 33.14-2-029/23.07.2015 ОУ „Добри Войников“ с. Каменар 57,33
60 33.14-2-047/24.07.2015 СОУ „Георги Стойков Раковски“ гр. Велико Търново 57,33
61 33.14-2-071/27.07.2015 ОУ „Христо Ботев“ гр. Бургас 56,67
62 33.14-2-085/27.07.2015 ЦДГ „Ана Козинарова“ гр. Клисура 56,67
62 33.14-2-070/27.07.2015 ОДЗ №90 гр. София 56,33
64 33.14-2-081/27.07.2015 НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Славяново 56,00
65 33.14-2-024/23.07.2015 Професионална гимназия „Петър Парчевич“ гр. Раковски 55,67
66 33.14-2-067/27.07.2015 ОУ „Христо Ботев“ с. Камбурово 55,67
67 33.14-2-080/27.07.2015 ЦДГ „Здравец“ гр. Каварна 54,67
68 33.14-2-005/13.07.2015 СОУ „Юрий Алексеевич Гагарин“ гр. Силистра 54,33
69 33.14-2-068/27.07.2015 СОУ „Христо Ботев“ гр. Брусарци 54,33
70 33.14-2-031/24.07.2015 ОДЗ „Люляк“ гр. Враца 54,00
71 33.14-2-006/13.07.2015 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Малорад 53,67
72 33.14-2-046/24.07.2015 СОУ „Неофит Рилски“ гр. Твърдица 53,33
73 33.14-2-092/27.07.2015 ОУ „Христо Ботев“ с. Зидарово 53,00
74 33.14-2-059/27.07.2015 ОУ „Св. Климент Охридски“ гр. Кърджали 52,00
75 33.14-2-079/27.07.2015 67 ОУ „Васил Друмев“ гр. София 51,67
76 33.14-2-088/27.07.2015 АТПГ – гр. Златица гр. Златица 51,33
77 33.14-2-076/27.07.2015 РИО Велико Търново гр. Велико Търново 50,67
78 33.14-2-048/24.07.2015 ОУ „Васил Левски“ с. Литаково 49,67
79 33.14-2-095/27.07.2015 156 ОУ „Васил Левски“ гр. София 49,67
80 33.14-2-072/27.07.2015 ОУ ‚Йордан Йовков“ гр. Пловдив 49,00
81 33.14-2-050/27.07.2015 ОУ „Г. С. Раковски“ с. Търнак 47,67
82 33.14-2-063/27.07.2015 СОУ „Христо Ботев“ с. Галиче 47,67
83 33.14-2-078/27.07.2015 Община Елин Пелин гр. Елин Пелин 44,67
84 33.14-2-054/27.07.2015 СОУ „Св. Климент Охридски“ с. Камен 44,33
85 33.14-2-049/24.07.2015 ЦДГ „Детска радост“ гр. Долна Оряховица 44,00
86 33.14-2-089/27.07.2015 ПГЛП – гр. Монтана гр. Монтана 44,00
87 33.14-2-087/27.07.2015 ПГСИ „Пеньо Пенев“ гр. Бургас 35,00
88 33.14-2-038/24.07.2015 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Батак 34,00
Оценени проектни предложения, но неучастващи в класирането, поради класиране за финансиране в друг приоритет
89 33.14-2-017/21.07.2015 Второ НУ „Васил Левски“ гр. Омуртаг 71,67
90 33.14-2-003/10.07.2015 ОУ „Васил Левски“ с. Бозвелийско 70,00
Недопуснати до класиране проекти, поради неспазено изискване за минимална продължителност за изпълнението на дейностите на един проект, съгласно Насоки за кандидатстване по КП 33.14-2015
91 33.14-2-026/23.07.2015 ОУ „Отец Паисий“ с. Искра Х
92 33.14-2-009/15.07.2015 Община Асеновград гр. Асеновград Х
Приоритет 3. Ефективна работа с родителите на децата и учениците от етническите малцинства, за превенция на отпадащите ученици и намаляване броя на безпричинните отсъствия.
№ по ред Вх. №/ дата Кандидатстваща институция Населено място Обща оценка
1 33.14-3-001/07.07.2015г. ОУ ,,Св. Климент Охридски“ с. Стоян Михайловски 86,67
2 33.14-3-012/23.07.2015г. Национално училище ,,Братя Миладинови“ с. Кръстина 83,00
3 33.14-3-006/20.07.2015г. Община ,,Тунджа“ гр. Ямбол 77,33
4 33.14-3-024/27.07.2015г. ОУ ,,Христо Груев Данов“ гр. Клисура 70,00
5 33.14-3-005/17.07.2015г. ОУ ,,Христо Ботев“ с. Исперихово 69,00
6 33.14-3-009/21.07.2015г. Второ начално училище ,,Васил Левски“ гр. Омуртаг 69,00
7 33.14-3-029/27.07.2015г. ОУ ,,Панайот Волов“ гр. Пловдив 68,33
8 33.14-3-038/27.07.2015г. ОУ ,,Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Враца 68,00
9 33.14-3-019/27.07.2015г. ОУ ,,Христо Ботев“ с. Пелишат 66,00
10 33.14-3-004/17.07.2015г. ОУ ,,Георги Бенковски“ с. Беломорци 64,00
11 33.14-3-027/27.07.2015г. 116 ОУ ,,Паисий Хилендарски“ с. Яна 62,33
12 33.14-3-040/27.07.2015г. СОУ ,,Александър Иванов-Чапай“ гр. Белово 62,00
13 33.14-3-015/24.07.2015г. ОУ ,,Васил Априлов“ с. Хърлец 61,00
14 33.14-3-018/27.07.2015г. ПГСС с. Ситово 60,67
15 33.14-3-022/27.07.2015г. ОУ ,,Христо Ботев“ с. Търнава 60,33
16 33.14-3-036/27.07.2015г. СОУ ,,Любен Каравелов“ гр. Варна 60,33
17 33.14-3-020/27.07.2015г. СОУ ,,Св. Климент Охридски“ с. Камен 60,00
18 33.14-3-035/27.07.2015г. ОУ ,,Отец Паисий“ с. Писарево 59,33
19 33.14-3-031/27.07.2015г. РЦПИОВДУСОП гр. Търговище 58,67
20 33.14-3-008/21.07.2015г. ОДЗ 39 ,,Пролет“ гр. София 55,67
21 33.14-3-023/27.07.2015г. ОУ ,,Христо Ботев“ с. Камбурово 55,33
22 33.14-3-017/27.07.2015г. ОУ ,,Св. Климент Охридски“ с. Изворско 55,00
Резерви
23 33.14-3-010/21.07.2015г. ОУ ,,Христо Ботев“ с. Зелена морава 53,67
24 33.14-3-026/27.07.2015г. НУ ,,Св. Св. Кирил и Методий“ с. Раждавица 53,67
25 33.14-3-013/23.07.2015г. ОУ ,,Христо Смирненски“ гр. Карнобат 52,67
26 33.14-3-028/27.07.2015г. ОУ ,,Христо Ботев“ с. Лопян 51,67
27 33.14-3-032/27.07.2015г. ОУ ,,Св. Климент Охридски“ с. Буковлък 51,00
28 33.14-3-025/27.07.2015г. ОУ ,,Христо Ботев“ с. Баница 50,33
29 33.14-3-002/14.07.2015г. СОУ ,,Хан Исперих“ гр. Нови Пазар 50,00
30 33.14-3-011/23.07.2015г. ПГ ,,Петър Парчевич“ гр. Раковски 50,00
31 33.14-3-021/27.07.2015г. СОУ ,,Аргира Жечкова“ гр. Сливен 49,33
32 33.14-3-014/24.07.2015г. ОУ ,,Гео Милев“ с. Белозем 43,33
33 33.14-3-037/27.07.2015г. Вечерна гимназия ,,Захари Стоянов“ гр. Бургас 37,67
34 33.14-3-034/27.07.2015г. ПГСИ ,,Пеньо Пенев“ гр. Бургас 35,67
35 33.14-3-039/27.07.2015г. Община Болярово гр. Болярово 32,67
Оценени проектни предложения, но неучастващи в класирането, поради класиране за финансиране в друг приоритет
36 33.14-3-016/24.07.2015г. СОУ ,,Св. Климент Охридски“ гр. Симеоновград 71,00
37 33.14-3-030/27.07.2015г. ОДЗ ,,Гьончо Белев“ гр. Ихтиман 59,67
38 33.14-3-033/27.07.2015г. ОУ ,,Иван Вазов“ с. Русокастро 58,33
Недопуснати до класиране проекти, поради неспазено изискване за минимална продължителност за изпълнението на дейностите на един проект, съгласно Насоки за кандидатстване по КП 33.14-2015
39 33.14-3-007/20.07.2015 г. ОУ „Васил Левски“ гр. Бургас Х