на 15 септември 2015 г. Г-жа Лора Кларксън, директор на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, участва в тържество за откриването на новата учебна година в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Априлово, обл. Софийска. Директорката на училището, г-жа Лава Коцева откри тържеството с приветствено слово към всички присъстващи гости, ученици, учители и родители. На тържеството присъстваха и представители на Посолството на САЩ , Йонка Данова – координатор на Център “ Амалипе”, Детелина Котевска – Дирекция “ Закрила на детето” в Агенция за социално подпомагане. Сред гостите бяха още: представители от Посолство на Кралство Дания, Бл. Стоилов – АСП, Бони Бонев – БШВТА, Атанас Владов – кмет на с. Априлово, Ив. Николов – Председател на Общински съвет, Георги Чолаков – зам.председател на Общински съвет, съветници, бивши ученици и учители.

[envira-gallery id=“1282″]