В периода 21 -26 септември 2015 в хотел „Централ Форум“, гр. София ЦОИДУЕМ организира Второ обучение на младежки работници и медиатори, в рамките на проекта „Изграждане на капацитет“ по Програма BG06 „Деца и младежи в риск“. Участниците, които ще се включат са представители на целевите групи, а именно: младежки работници и медиатори от младежките центрове в Община Враца, Община Пловдив, Община Добрич и Община Стара Загора. Техните младежки центрове са създадени по Компонент 1 от Програма BG06 „Деца и младежи в риск“. Обучението има за цел да надгради познанията на участниците натрупани до сега и да се обсъдят дейностите на четирите младежки центъра от Първото обучение, проведено през септември 2014 г.

[envira-gallery id=“1343″]