На 1 и 2 юли директорът на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства г-жа Лора Кларксън взе участие в Националната научно-практическа конференция „Интеркултурното образование като средство за намаляване отпадането на ромските деца от училище“, която бе организира от Център „Амалипе“  и ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий“.  В конференцията взеха участие Вицепрезидентът Маргарита Попова, Ректорът на Великотърновския университет проф. Христо Бонджолов, представители на Министерство на образованието и науката, учители и директори от цялата страна. Г-жа Кларксън представи пред присъстващите учители и директори възможностите за финансиране на проектни предложения по откритата от ЦОИДУЕМ Конкурсна процедура 33.14-2015 г.

[envira-gallery id=“1287″]