Уважаеми кандидати по КП 33.14-2015,

Предоставяме Ви ново Приложение 3.1., като промяната е следната:

В т. 7 от текст „не съм кандидат/партньор“ става текст „не съм кандидат“ и се премахва думата „партньор“.

Pr.3.1._Deklaraciq_KP_14___nova_02.07.2015.doc (29.5 KB)