ЦОИДУЕМ обявява две информационни срещи във връзка с обявената КП 33.14 – 2015.

Желаещите трябва да заяват предварително участието си на eлектронната поща на ЦОИДУЕМ: coiduem@abv.bg до 02.07.2015 г.

  • Първата среща ще се проведе на 03 юли (петък) в офиса на ЦОИДУЕМ – София, Бул. Г.М. Димитров 52 А етаж 1, ст, 109 от 11.30 часа.
  • Втората среща ще се проведе на 06 юли (понеделник) в офиса на ЦОИДУЕМ – София, Бул. Г.М. Димитров 52 А етаж 1, ст, 109 от 11.30 часа.

В заявката за участие, моля не пропускайте да посочите подходящата за Вас дата.