В периода 1 – 5 юни 2015 ЦОИДУЕМ организира посещение с учебна цел в Страсбург, Франция, в рамките на проекта „Изграждане на капацитет“ по Програма BG06 „Деца и младежи в риск“. Участниците, които ще се включат са представители на целевите групи, а именно: младежки работници, медиатори и учители от детските градини. Учебното посещение има за цел да надгради познанията на участниците натрупани до сега, а също така и да даде възможност за обмяна на опит от една страна, на участниците с Европейските младежки центрове, а от друга, между екипите на България и Румъния работещи по същата програма „Деца и младежи в риск“.

Програмата за учебното посещение вече е изпратена до всички участници.