Списък на недопуснатите до оценка проектни предложения по КП 33.13-2014

Приоритет 1

№ по

ред

Вх. №/ дата

Кандидатстваща институция

Причини за недопускане

1

33.13-1-018/21.07.2014 ПГВМ „Проф. д-р Димитър Димов“, гр. Ловеч Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по I т. 3, по II т. 3,т. 8, т. 9, т. 10, т. 11 и по III т. 1, т. 2, т. 3

2

33.13-1-042/24.07.2014 ЦДГ „Първи юни“, гр. Карлово Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 6

3

33.13-1-044/24.07.2014 Трето ОУ „Димитър Благоев“, гр. Шумен Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 3

4

33.13-1-050/24.07.2014 СОУ „Христо Ботев“, гр. Кубрат Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 3

5

33.13-1-060/25.07.2014 ЦДГ „Слънце“, гр. Луковит Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 6, по III т. 1 , т. 2, т. 5

6

33.13-1-076/25.07.2014 ОУ „Пенчо П. Славейков“, с. Марково Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 6, т. 11

7

33.13-1-079/25.07.2014 ОУ „Св. П. Хилендарски“, с. Хърсово Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10, т. 11

8

33.13-1-080/25.07.2014 Фондация „Младен и Мария Антонови“, гр. София Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по I т. 2, по II т. 4, т. 5, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10, т. 11, по III т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5

9

33.13-1-083/25.07.2014 ОДЗ „Детелина“, гр. Гоце Делчев Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 9, т. 10

10

33.13-1-084/25.07.2014 ОДЗ „Калинка“, гр. Гоце Делчев Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 8, т. 9

11

33.13-1-100/25.07.2014 ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Езерче Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 6, по III т. 1 , т. 2, т. 3, т. 5

12

33.13-1-105/25.07.2014 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Градинарово Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 6, по III т. 1, т. 2, т. 3, т. 5

13

33.13-1-109/25.07.2014 Фондация „Ж. М. Р“ – Сливен Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по I т. 2, по II т. 3, т. 5, т. 8, т. 9

14

33.13-1-110/25.07.2014 СОУ „Васил Левски “, гр. Дулово Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 4, т. 8, т. 9, т. 11
Приоритет 2

№ по

ред

Вх. №/ дата

Кандидатстваща институция

Причини за недопускане

1

33.13-2-039/22.07.2014 ОДК – Джебел, гр. Джебел Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 3

2

33.13-2-059/24.07.2014 113 СОУ „Сава Филаретов“, гр. София Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 3

3

33.13-2-063/24.07.2014 ОУ „Свети Иван Рилски“, с. Червенци Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 9, по III т. 1, т. 2, т. 3

4

33.13-2-068/24.07.2014 III ОУ „Димитър Благоев“, гр. Шумен Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 3, по III т. 2, т. 3

5

33.13-2-070/24.07.2014 ОУ „Георги Стойков Раковски“, с. Търнак Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 11

6

33.13-2-073/24.07.2014 СОУ „Отец Паисий“, с. Медковец Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 3, т. 4, т. 5

7

33.13-2-088/25.07.2014 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Костиево Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 11

8

33.13-2-089/25.07.2014 Община Елин Пелин Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие –по II т. 3, по III т. 3

9

33.13-2-094/25.07.2014 НУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Раждавица Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 3

10

33.13-2-111/25.07.2014 СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Криводол Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 3, т. 8, т. 9, т. 11

11

33.13-2-113/25.07.2014 ПАГ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Бяла Слатина Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 5

12

33.13-2-117/25.07.2014 РЦПИОВДУСОП – Търговище Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 11

13

33.13-2-119/25.07.2014 ОДЗ 11 „Славейче“, гр. Видин Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 4, т. 5, по III т. 4

14

33.13-2-120/25.07.2014 ОДЗ „Пролет“, гр. Койнаре Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 6

15

33.13-2-127/25.07.2014 Община Габрово Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 4, т. 5

16

33.13-2-131/25.07.2014 ОУ „Христо Ботев“, с. Зидарово Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 3, т. 8, т. 9

17

33.13-2-138/25.07.2014 СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Сатовча Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 8, т. 9

18

33.13-2-139/25.07.2014 СОУ „Неофит Рилски“, гр. Харманли Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 8, т. 9
Приоритет 3

№ по

ред

Вх. №/ дата

Кандидатстваща институция

Причини за недопускане

1

33.13-3-026/24.07.2014 113 СОУ „Сава Филаретов“,гр. София Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие –по II т. 3

2

33.13-3-027/24.07.2014 ОУ „Отец Паисий“, с. Стефан Караджа Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 3

3

33.13-3-050/25.07.2014 ЦДГ „Слънце“, гр. Луковит Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 6, поIII т. 2, т. 5

4

33.13-3-065/25.07.2014 СОУ „Св. Климент Охридски“, с. Камен Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 11

5

33.13-3-067/25.07.2014 ЦДГ „Червената шапчица“, гр. Русе Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 6

6

33.13-3-072/25.07.2014 СОУ „Константин Величков“, гр. Пловдив Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 6, т. 11

7

33.13-3-076/25.07.2014 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Враца Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 9

8

33.13-3-086/25.07.2014 ЦДГ 19 „Звънче“, гр. Видин Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 4

9

33.13-3-087/25.07.2014 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Антон Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 3, т. 4, т. 8, т. 9, т. 10, по III т. 1, т. 2, т. 3, т. 4

Приоритет 1. Осигуряване на равен досттъп до качествено образование на децата учениците от етническите малцинства.
№ по ред Вх. №/ дата Кандидатстваща институция Населено място Наименование на проекта Обща оценка
1 33.13-1-082/25.07.2014 147 ОУ „Йордан Радичков“ гр. София Извънкласни клубни дейности – модел за интеграция и затвърждаване на учебния материал 78,67
2 33.13-1-038/24.07.2014 Община Благоевград гр. Благоевград Община Благоевград – Място за Етно Новаторство – Обмен 73,00
3 33.13-1-033/24.07.2014 СОУ „Христо Смирненски“ с. Кочан Мостове към света 71,33
4 33.13-1-062/25.07.2014 ЦДГ 19 „Звънче“ гр. Видин Вълшебен свят – общ свят 71,33
5 33.13-1-011/17.07.2014 ЦДГ 67 гр.София Пъзел 70,67
6 33.13-1-063/25.07.2014 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Скравена Бъдеще за всички деца 70,67
7 33.13-1-034/24.07.2014 48 ОУ „Йосиф Ковачев“ гр. София Нови възможности за интеграция 69,67
8 33.13-1-022/23.07.2014 ОДЗ „Джани Родари“ гр. София Единни в детската градина 69,00
9 33.13-1-032/24.07.2014 VI ОУ „Братя Миладинови“ гр. Сливен Рамо до рамо към общото бъдеще 69,00
10 33.13-1-052/24.07.2014 93 СОУ „Александър Тодоров-Балан“ гр. София Училище за всички 67,67
11 33.13-1-058/25.07.2014 ОУ „Христо Смирненски“ с. Водолей Мостове към света 67,67
12 33.13-1-065/25.07.2014 ОУ „Даскал Димитри“ гр. Кюстендил Музиката може 67,67
13 33.13-1-003/10.07.2014 ОДЗ „Зорница“ гр. Карлово Заедно играем, учим и растем 67,33
14 33.13-1-006/15.07.2014 ОДЗ 75 „Сърчице“ гр. София Чудесата се случват 66,00
15 33.13-1-068/25.07.2014 ОУ „Св. Иван Рилски“ с. Балван Близо един до друг 65,67
16 33.13-1-017/21.07.2014 ОДЗ „Радост“ гр. Елин Пелин ОДЗ Радост като привлекателен център за всички деца 65,00
17 33.13-1-035/24.07.2014 ОУ „Васил Левски“ с. Гита Качествено образование чрез адаптация 62,67
18 33.13-1-099/25.07.2014 РИО – Ловеч гр. Ловеч Даваме шанс лъчите на Слънцето да докосват всички 62,00
19 33.13-1-024/23.07.2014 ОУ „Христо Ботев“ с. Паволче На училище е лесно, интересно, приятно и полезно 61,67
20 33.13-1-037/24.07.2014 ОУ „Св. Климент Охридски“ с. Тишевица Математиката е за всички 60,00
Резерви
1 33.13-1-019/22.07.2014 ОУ „Н. Й. Вапцаров“ с. Селановци И аз мога… 59,00
2 33.13-1-009/16.07.2014 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Девене Училищна палитра 58,33
3 33.13-1-002/03.07.2014 ОУ „Христо Ботев“ с. Баница Бъдещето ни е днес в нашите ръце 57,33
4 33.13-1-094/25.07.2014 СОУ „П. Кр. Яворов“ гр. Пловдив КИИИД – клубове за извънкласна, извънучилищна и интеграционна дейност 57,00
5 33.13-1-004/10.07.2014 ОУ „Христо Ботев“ с. Исперихово Знаещи – днес, можещи – утре 56,67

 

Приоритет 2. Въвеждане и развиване на разнообразни форми на интеркултурно образование, насочено към запазване и развитие на културната идентичност на етническите малцинства при деца и ученици.
№ по ред Вх. №/ дата Кандидатстваща институция Населено място Наименование на проекта Обща оценка
1 33.13-2-093/25.07.2014 РИО Враца гр. Враца Ефективност на формите на интеркултурно образование – гарант за качествено образование на учениците от различен етнически произход 77,00
2 33.13-2-022/18.07.2014 66 СОУ „Ф. Станиславов“ гр. София Академия за толерантност 73,33
3 33.13-2-074/25.07.2014 ОУ „Братя Миладинови“ с. Черна Да гребем с пълни шепи от ромската културна съкровищница 72,67
4 33.13-2-026/18.07.2014 ОУ „Хр. Ботев“ с. Китанчево С традициите, танците и спорта – НЕ на агресията 71,67
5 33.13-2-082/25.07.2014 ОУ „Христо Смирненски“ с. Водолей Цветна фантазия 71,67
6 33.13-2-097/25.07.2014 ОУ „Иван Рилски“ с. Балван Богатство на различията 71,67
7 33.13-2-051/24.07.2014 ОУ „Хаджи Димитър“ с. Бяла Етнокултурна, комуникативна работилница 69,33
8 33.13-2-083/25.07.2014 ОУ „Христо Ботев“ с. Миладиново Искам, знам и мога 69,00
9 33.13-2-118/25.07.2014 ОДК – Бургас гр. Бургас Приятелство без етнограници 68,00
10 33.13-2-055/24.07.2014 ОДЗ „Здравец“ гр. Ихтиман Въвеждане на нови форми за интеркултурно образование в ОДЗ „Здравец“ гр. Ихтиман 67,67
11 33.13-2-020/17.07.2014 Община Летница гр. Летница Весела градина 66,67
12 33.13-2-075/25.07.2014 Общинско спортно училище „Дръстър“ гр. Силистра Успяваме заедно в различието си 66,33
13 33.13-2-128/25.07.2014 ОУ „Христо Ботев“ с. Дълго поле Конкурентни, способни и с една идея по-умни 66,33
14 33.13-2-009/11.07.2014 ОУ „Йордан Йовков“ гр. Ямбол Дъга над Тунджа 66,00
15 33.13-2-052/24.07.2014 VI ОУ „Братя Миладинови“ гр. Сливен С различна култура – единни в живота 66,00
16 33.13-2-092/25.07.2014 СОУ „Христо Ботев“ с. Горна Малина Училището – място за толерантно общуване 65,67
17 33.13-2-095/25.07.2014 ОДЗ 27 „Детска китка“ гр. София Аз, ти и другите заедно 65,33
18 33.13-2-041/23.07.2014 ОУ „Васил Левски“ с. Караджово Работилница за творци 65,00
19 33.13-2-057/24.07.2014 ОУ „Васил Левски“ с. Гита Учение чрез забавление 65,00
20 33.13-2-087/25.07.2014 СУ „Св. Климент Охридски“- Департамент за информация и усъвършенстване на учители гр. София Професионални компетентности на учителя за работа в интеркултурна среда 65,00
Резерви
1 33.13-2-044/23.07.2014 ОДК Ямбол гр. Ямбол Ние сме децата, ние сме светът 64,67
2 33.13-2-003/04.07.2014 ОДК Смолян гр. Смолян Да сбъднем мечтите си заедно 64,33
3 33.13-2-130/25.07.2014 ОДК – Крумовград гр. Крумовград Източнородопска палитра 64,00
4 33.13-2-034/22.07.2014 ОУ „Отец Паисий“ гр. Първомай Единни в многообразието 61,33
5 33.13-2-065/24.07.2014 ЦДГ „Пролетна дъга“ гр. Берковица Ще успеем заедно 61,00

 

Приоритет 3. Ефективна работа с родителите на децата и учениците от етническите малцинства, за превенция на отпадащите ученици и намаляване броя на безпричинните отсъствия.
№ по ред Вх. №/ дата Кандидатстваща институция Населено място Наименование на проекта Обща оценка
1 33.13-3-006/17.07.2014 ОУ „Св. Климент Охридски“ с. Тишевица ЗаЕДНО в училище 71,67
2 33.13-3-023/24.07.2014 48 ОУ „Йосиф Ковачев“ гр. София Родителско включване 70,33
3 33.13-3-053/25.07.2014 ОДЗ „Българче“ гр. Враца Създаване на устойчив модел за работа със семейството 69,33
4 33.13-3-068/25.07.2014 СОУ „Черноризец Храбър“ гр. Пловдив Прилагане на добри практики и методики за работа с родители на ученици от етническите малцинства 69,00
5 33.13-3-022/24.07.2014 СОУ „Христо Смирненски“ с. Кочан Нашето бъдеще в нашите ръце 67,00
6 33.13-3-021/24.07.2014 ОУ „Хаджи Димитър“ с. Бяла Мрежа за интеркултурен диалог с родителите 66,00
7 33.13-3-016/23.07.2014 ОДЗ 82 „Джани Родари“ гр. София Родители в партньорство 65,33
8 33.13-3-049/25.07.2014 ОУ „Христо Ботев“ с. Миладиново Нашето бъдеще е в нашите ръце 64,33
9 33.13-3-007/17.07.2014 ЦДГ 67 гр. София Семейство – образователна институция 64,00
10 33.13-3-037/24.07.2014 93 СОУ „Александър Теодоров-Балан“ гр. София Активни родители 64,00
11 33.13-3-052/25.07.2014 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Скравена Родители – равностойни партньори в училищния живот 64,00
12 33.13-3-004/15.07.2014 ОДЗ 75 „Сърчице“ гр. София Деца на бъдещето 63,33
13 33.13-3-013/21.07.2014 ОДЗ „Радост“ гр. Елин Пелин Сътрудничество между детската градина и семейството и обществеността 63,33
14 33.13-3-047/25.07.2014 ОУ „Гео Милев“ с. Конево Ръка за ръка в подготовка за бъдещето 63,33
15 33.13-3-039/25.07.2014 СУ „Св. Климент Охридски“, Исторически факултет, катедра Етнология гр. София Етнопедагогически модел за работа с родители 63,00
Резерви
16 33.13-3-057/25.07.2014 ОУ „Св. Климент Охридски“ с. Стоян Михайловски За съдба дойдох 60,00
17 33.13-3-001/10.07.2014 ОУ „Васил Левски“ гр. Бургас Аз и мама учим 59,67
18 33.13-3-075/25.07.2014 ОУ „П. Волов“ гр. Пловдив Активни родители за образователна интеграция 59,67
19 33.13-3-017/23.07.2014 ОУ „Васил Априлов“ с. Хърлец Ефективно партньорство между родители и педагози – лост за пълноценна интеграция 58,67
20 33.13-3-018/23.07.2014 ОУ „Васил Левски“ с. Караджово Заедно можем повече 58,67