УВАЖАЕМИ БЕНЕФИЦИЕНТИ НА ЦОИДУЕМ,

Във връзка с това, че получаваме писма от наши бенефициенти /в някои случаи и неподписани/ свързани с изпълняваните от тях проекти, се обръщаме към Вас с молба официалната кореспонденция към ЦОИДУЕМ да съдържа следните реквизити:

–          лого на ЦОИДУЕМ и бенефициента;

–          изходящ номер;

–          име на проект и номер на договор;

–          след изложението на писмото – име и подпис на лицето, написало писмото. В случай, че ръководителят на проекта е и ръководител на институцията, трябва да има подпис и печат.

Писмото може да бъде изпратено сканирано по електронна поща.

С поздрав,

Екип на ЦОИДУЕМ