Списък на недопуснатите до оценка проектни предложения по КП 33.12-2013

Приоритет 1 „Осигуряване на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства“
№ по ред Вх. №/ дата Кандидатстваща институция Причини за недопускане

1

33.12-1-006/15.07.2013 ОУ „Хр. Ботев“, с. Исперих Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 3. т.5

2

33.12-1-035/25.07.2013 Община Генерал Тошево Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 8. т.9 и т. 10,  по III т. 1, т. 2, т. 5

3

33.12-1-043/26.07.2013 ОУ „Неофит Рилски“, гр. Баня Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 2

4

33.12-1-050/26.07.2013 СОУ „Христо Смирненски“, гр. Ракитово Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 5

5

33.12-1-051/26.07.2013 ПГ по земеделие  „Христо Ботев“,  гр. Ямбол Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 8, т. 9, т. 10, т. 11

6

33.12-1-053/26.07.2013 149 СОУ „Иван Хаджийски“, гр. София Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 8, т. 9

7

33.12-1-055/26.07.2013 ОДЗ „Зорница“, гр. Карлово Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по IIIт. 3, т. 4

8

33.12-1-072/26.07.2013 ОУ „Христо Ботев“, с. Каспичан Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по IIIт. 5

9

33.12-1-075/26.07.2013 ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, с. Ружинци Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 8

10

33.12-1-079/26.07.2013 Община Борован Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 2

11

33.12-1-084/26.07.2013 ПГПТ, гр. Пазарджик Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 9

12

33.12-1-087/26.07.2013 ЦДГ „Пролетна дъга“, гр. Берковица Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по IIIт. 3

13

33.12-1-090/26.07.2013 ОДЗ № 1 „Мир“,  гр. Мездра Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 9 и т. 11

14

33.12-1-091/26.07.2013 ПГ „Ген. Вл. Заимов“, гр. Сопот Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 9

15

33.12-1-092/26.07.2013 ЦДГ „Незабравка“, с. Орешак Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 2, т. 4, т. 5, т. 8, т. 9, т.10 т. 11 и по III т. 1, т.2, т.3 т. 4 и т. 5

16

33.12-1-093/26.07.2013 СОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, с. Сатовча Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 4, т. 5, т.9 и т.11

17

33.12-1-097/26.07.2013 ОУ „Гео Милев“, гр. Садово Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 9 и т.10 и по III т. 2

18

33.12-1-098/26.07.2013 147 ОУ „Йордан Радичков“, гр. София Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 9

 Приоритет 2 „Въвеждане и развиване на разнообразни форми на интеркултурно образование, насочено към запазване и развитие на културната идентичност на етническите малцинства при деца и ученици“

№ по ред

Вх. №/ дата

Кандидатстваща институция

 Причини за недопускане

1

33.12-2-029/24.07.2013 СОУ „Димитър Маринов“, гр. Лом Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т.5,т.8, т.9 и  т.10

2

33.12-2-031/24.07.2013 Детски комплекс „Йовко Йовков“, гр. Севлиево Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 9 и т.10

3

33.12-2-066/26.07.2013 ОДЗ „Бончо Белев“, гр. Ихтиман Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 11

4

33.12-2-074/26.07.2013 ОУ „Христо Ботев“, с. Каспичан Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по III т. 5

5

33.12-2-078/26.07.2013 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Бело поле, общ. Ружинци Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 8

6

33.12-2-083/26.07.2013 ОУ „Пенчо Славейков“, гр. Пловдив Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие по III т. 2

7

33.12-2-086/26.07.2013 СОУ „Христо Ботев“, с. Брусарци Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 11

8

33.12-2-088/26.07.2013 СОУ „Бачо Киро“, гр. Павликени Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 9

9

33.12-2-090/26.07.2013 ОДЗ 11 „Славейче“, гр. Видин Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие по III т. 3

10

33.12-2-093/26.07.2013 ОУ „Христо Ботев“, с. Цонево Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 9

11

33.12-2-097/26.07.2013 ОУ „Отец Паисий“, с. Подайва Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т.4, т.5, т.8, т.9 и т. 10

12

33.12-2-099/26.07.2013 ПГ по механотехника „Вл. Комаров“, гр. Силистра Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т.4, т.5, по III т. 3

13

33.12-2-102/26.07.2013 ОУ „Неофит Рилски“, с. Бел Камен Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т.8 и т. 9

14

33.12-2-107/26.07.2013 Първо  ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Гоце Делчев Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т.8, по  III т. 2

15

33.12-2-108/26.07.2013 ОУ „Гео Милев“, гр. Садово Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 9 т. 10 и по III т. 2

16

33.12-2-109/26.07.2013 147 ОУ „Йордан Радичков“, гр. София Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 9

Приоритет 3 „Ефективна работа с родителите на децата и учениците от етническите малцинства, за превенция на отпадащите ученици и намаляване броя на безпричинните отсъствия“ 

№ по ред

Вх. №/ дата

Кандидатстваща институция

Причини за недопускане

1 33.12-3-007/23.07.2013 4то ОУ „Ив. Вазов“, гр. Кюстендил Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по I т.3, по II т.7, т.8 и т.9, III т.1 и т.3
2 33.12-3-010/23.07.2013 ЦДГ „Слънце“, гр. Камено Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т.3
3 33.12-3-018/26.07.2013 ОУ „Гео Милев“, с. Белозем Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т.11
4 33.12-3-024/26.07.2013 Община Шумен Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т.5
5 33.12-3-033/26.07.2013 ОУ „Хр. Ботев“, с. Каспичан Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по  III т.5
6 33.12-3-043/26.07.2013 ПГ „Ген. Вл. Заимов“, гр. Сопот Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т.9
7 33.12-3-048/26.07.2013 ОДЗ „Юрий Гагарин“, с. Малорад Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по IIIт.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Списък на класираните проектни предложения и одобрени за финансиране по КП 33.12-2013

Приоритет 1 „Осигуряване на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства“
№ по ред Вх. №/ дата Кандидатстваща институция Населено място Наименование на проекта Крайна оценка
1 33.12-1-061/26.07.2013 6 СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Перник България – свят за всички 86,67
2 33.12-1-062/26.07.2013 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Липница Моето бъдеще 86,33
3 33.12-1-060/26.07.2013 СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Първомай Критическо мислене и гражданско образование 84,67
4 33.12-1-063/26.07.2013 ОУ „Христо Ботев“ с. Загоре Заедно в училищния живот 84,33
5 33.12-1-071/26.07.2013 ЦДГ „Детелина“ гр. Самоков Конфликт и толерантност 84,00
6 33.12-1-028/25.07.2013 НУ „Васил Левски“ гр. Кричим Целодневно ще се учим, за да сполучим 83,33
7 33.12-1-070/26.07.2013 106 ОУ „Григорий Цамблак“ гр. София Домино 82,00
8 33.12-1-086/26.07.2013 ОДЗ „Мечта“ гр. Кюстендил Вълшебен общ свят 80,67
9 33.12-1-037/26.07.2013 РИО, София – град гр. София Да се научим да живеем и творим 79,67
10 33.12-1-025/24.07.2013 Община Кирково гр. Кирково Аз и ти заедно 79,00
11 33.12-1-059/26.07.2013 РИО на МОН, София – област гр.София,Царигр.шосе125 За включващо образование с компетентни учители 79,00
12 33.12-1-033/25.07.2013 ОДЗ „Щастливо детство“ гр. Твърдица Ръка за ръка 78,67
13 33.12-1-052/26.07.2013 ОДЗ „Гьончо Белев“ гр. Ихтиман Заедно учим, заедно творим 78,00
14 33.12-1-038/26.07.2013 79 СОУ „Индира Ганди“ гр. София Децата и езикът 76,33
15 33.12-1-018/23.07.2013 9 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Сливен Пътят към по-добро бъдеще минава през училище 75,33
16 33.12-1-056/26.07.2013 44 СОУ „Неофит Бозвели“ гр. София Училище за всички 74,67
17 33.12-1-036/26.07.2013 ЦДГ „Щастливо детство“ гр. София Сплотени и заедно 74,00
18 33.12-1-068/26.07.2013 ОДЗ 68 „Ран Босилек“ гр. София Щастливи заедно-учим, играем, спортуваме и празнуваме 74,00
19 33.12-1-027/24.07.2013 ОУ „Васил Левски“ с. Върбица Толерантно училище 73,67
20 33.12-1-042/26.07.2013 Община Крумовград гр. Крумовград Детска академия за знания и толерантност 73,67
21 33.12-1-067/26.07.2013 ОУ „Ел. Пелин“ с. Първомайци Възможности за интеграция 72,33
РЕЗЕРВИ
№ по ред Вх. №/ дата Кандидатстваща институция Населено място Наименование на проекта Крайна оценка
1 33.12-1-049/26.07.2013 Първо ОУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Берковица Качествено образование за по-добро бъдеще 69,33
2 33.12-1-024/24.07.2013 ОУ „Георги Бенковски“ с. Беломорци Опознай родината, за да я обикнеш 67,33
3 33.12-1-023/24.07.2013 НУ „ Инж. Вълков“  гр. Луковит Ученически Оскари-2 67,00
4 33.12-1-057/26.07.2013 ТПГ „Стамен Панчев“ гр. Ботевград По пътя на знанието 66,67
5 33.12-1-019/23.07.2013 ОУ „Хр. Смирненски“ с. Ново село Който знае, може и успява 66,33

 

Приоритет 2 „Въвеждане и развиване на разнообразни форми на интеркултурно образование, насочено към запазване и развитие на културната идентичност на етническите малцинства при деца и ученици“
№ по ред Вх. №/ дата Кандидатстваща институция Населено място Наименование на проекта Крайна оценка
1 33.12-2-091/26.07.2013 ОДЗ „Мечта“ гр. Кюстендил Заедно играем, учим и мечтаем 84,67
2 33.12-2-073/26.07.2013 СОУ „Любен Каравелов“ гр. Пловдив Дъга на приятелството 83,00
3 33.12-2-001/03.07.2013  ОУ „Виделина“ с. Сейдол Изкуството да се учим и да творим заедно 81,67
4 33.12-2-024/23.07.2013 ЦДГ „Щастливо детство“ с. Звездел Шанс за детската толерантност 81,67
5 33.12-2-028/24.07.2013 ЦДГ „Детска радост“ гр. Долна Оряховица Талантливи, забавни, различни 81,33
6 33.12-2-056/26.07.2013 Община Оряхово гр. Оряхово Заедно творим красота-театралното изкуство като форма на интерактивно образование 81,00
7 33.12-2-039/25.07.2013 ОДЗ „Щастливо детство“ гр. Твърдица Играем и творим заедно 79,33
8 33.12-2-054/26.07.2013 2ро ОУ „Иван Вазов“ гр. Вълчедръм Различни по етнос-еднакви по мечти 76,67
9 33.12-2-080/26.07.2013 РИО, гр. Силистра гр. Силистра Развиване на интеркултурната компетентност на учениците като превенция срещу отпадане от училище 76,00
10 33.12-2-015/19.07.2013 Второ ОУ „Константин Фотинов“ гр. Лом Заедно учим, творим и спортуваме 75,67
11 33.12-2-061/26.07.2013 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Дончево Етно-чудесия 74,67
12 33.12-2-002/03.07.2013 ОДК – Лозница гр. Лозница Културното многообразие в Община Лозница 73,67
13 33.12-2-018/22.07.2013 ОУ „Емилиян Станев“ с. Ряховците Палитра от етноси и култури 73,67
14 33.12-2-020/23.07.2013 2 ОУ „Хр. Смирненски“ гр. Берковица Еднакви в многообразието 72,67
15 33.12-2-049/26.07.2013 ОУ „А. Страшимиров“ с. Бохот Искри от огнището 72,67
16 33.12-2-076/26.07.2013 ЦДГ „Слънце“ гр. Враца ЦвЕтно колело 72,67
17 33.12-2-057/26.07.2013 СОУ „Аргира Жечкова“ гр. Сливен Генезис и интеркултурно взаимодействие-модел за развитие на интеркултурната компет.на педагог.специалисти 72,33
18 33.12-2-027/24.07.2013 ОУ „Васил Левски“ с. Върбица Всички сме еднакви 71,67
19 33.12-2-072/26.07.2013 ОУ „Елин Пелин“ с. Първомайци Панаир на добрите идеи 70,67
20 33.12-2-082/26.07.2013 67 ОУ „Васил Друмев“ гр. София Изграждане на модел за квалифициране в проблемно и проектно базирано образование-история и култура на ромите 68,00
21 33.12-2-062/26.07.2013 1во ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ гр. Берковица Различни, но заедно можем повече 67,67
22 33.12-2-067/26.07.2013 ОУ „Хр. Ботев“ с. Лопян Мечти без граници 67,67
23 33.12-2-036/25.07.2013 ОДЗ „Детелина“ гр. София Правото на детето на права 67,00
24 33.12-2-068/26.07.2013 97 СОУ „Братя Миладинови“ гр. София Културна идентичност и толерантност 65,33
РЕЗЕРВИ
№ по ред Вх. №/ дата Кандидатстваща институция Населено място Наименование на проекта Крайна оценка
1 33.12-2-021/23.07.2013 ОУ „Христо Ботев“ с. Зелена морава Нови хоризонти за нашите идеи 64,67
2 33.12-2-007/16.07.2013 СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Върбица Пъстри чудеса 64,00
3 33.12-2-019/22.07.2013 Второ начално училище „В. Левски“ гр. Омуртаг Заедно в чудната страна-толерантност 63,67
4 33.12-2-063/26.07.2013 ОУ „Иван Вазов“ с. Широко поле Докосване до миналото, с мечти за бъдещето 63,33
5 33.12-2-081/26.07.2013 ОУ „Васил Друмев“ с. Орляк Учим, пеем и живеем заедно 63,00

 

 

Приоритет 3 „Ефективна работа с родителите на децата и учениците от етническите малцинства, за превенция на отпадащите ученици и намаляване на безпричинните отсъствия
№ по ред Вх. №/ дата Кандидатстваща институция Населено място Наименование на проекта Крайна оценка
1 33.12-3-032/26.07.2013 СПВУИ „Хр. Ботев“ с. Подем Бъдеще за девойките 81,33
2 33.12-3-031/26.07.2013 ОУ „Васил Левски“ с. Леденик Добре дошли в училище, родители 80,33
3 33.12-3-026/26.07.2013 СОУ „Христо Ботев“ с. Арчар Еко кът в Европа 79,00
4 33.12-3-035/26.07.2013 ЦДГ „Слънце“ гр. Враца Партньорство в името на децата 78,67
5 33.12-3-027/26.07.2013 ОДЗ „Звънче“ гр. Ботевград Перспективи и бъдеще за децата 78,33
6 33.12-3-036/26.07.2013 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Бело поле Куклен театър за малки и големи-школа за родители, ученици и учители 75,33
7 33.12-3-046/26.07.2013 ПГ по хранене и земеделие “Д. И. Менделеев“ гр. Лом Активни родители-гаранция за успех 75,00
8 33.12-3-038/26.07.2013 ОУ „Христаки Павлович“ гр. Дупница Училище за родители 74,67
9 33.12-3-030/26.07.2013 ОДЗ 128 „Феникс“ гр. София Диалогични и различни в детската градина 73,67
10 33.12-3-028/26.07.2013 140 СОУ „Иван Богоров“ гр. София Включващо образование-предпоставка за предотвратяване на социалноизкл.на деца от ромската етн.група 73,00
11 33.12-3-039/26.07.2013 СОУ „Васил Левски“ гр. Вълчи дол Ръка за ръка 73,00
12 33.12-3-014/25.07.2013 Община Лясковец гр. Лясковец Родителска академия 72,67
13 33.12-3-012/24.07.2013 ЦДГ „Детска радост“ гр. Долна Оряховица Родителите в процеса на образователна интеграция на децата 72,33
14 33.12-3-029/26.07.2013 ОДЗ 58 „Слънчево утро“ гр. София Заедно в живота и в детската градина 71,33
15 33.12-3-047/26.07.2013 ЦДГ №7 „Калинка“ гр. Лом ЦДГ „Калинка“-привлекателно място за децата на Лом 70,67
16 33.12-3-005/23.07.2013 9 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Сливен Родителите-равностоен партньор в нашето училище 70,00
17 33.12-3-013/24.07.2013 Община Асеновград гр. Асеновград Учи и спечели 69,00
РЕЗЕРВИ
№ по ред Вх. №/ дата Кандидатстваща институция Населено място Наименование на проекта Крайна оценка
1 33.12-3-037/26.07.2013 Пето основно училище „Хр. Ботев“ гр. Кюстендил Подкрепата на семейството-гарант за успех в училище 63,67
2 33.12-3-034/26.07.2013 ОУ „Добри Войников“ с. Победа Врящо гърне 60,33
3 33.12-3-045/26.07.2013 ОУ „Васил Левски“ гр. Бургас Ние с мама 60,00
4 33.12-3-040/26.07.2013 ОУ „Христо Ботев“ с. Търнава Заедно можем повече 59,67
5 33.12-3-006/23.07.2013 3 ОУ „П. Р. Славейков“ гр. Търговище Училище и семейство ръка за ръка и в посока една 59,00