Списък с недопуснати до оценка проектни предложения

№ по ред

Вх. №/Дата

Кандидатстваща институция

Причини за недопускане

1.

33.10-004/04.06.2012 г. ОУ „Н.Й.Вапцаров“, с. Селановци Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по ІІІ т.3

2.

33.10-018/06.06.2012 г. ОДЗ „Звънче“, гр. Самоков

 

Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по ІІ т.8 и т.9

3.

33.10-044/11.06.2012 г. СОУ „Христо Ботев“, гр. Кочериново Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по ІІІ т.1 и т.3

4.

33.10-049/11.06.2012 г. Община Хайредин Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по ІІ т.5, т. 8 и т. 9; по III т.1и т.2

5.

33.10-060/11.06.2012 г. СОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Дългопол Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по ІІІ т.1, т.2 и т.3

6.

33.10-061/11.06.2012 г. ЦДГ „Радост“, с. Бараково Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по ІІІ т.3

7.

33.10-064/11.06.2012 г. ОУ „Христо Ботев“, с. Зидарово Не покрива  критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т.8, т.9 и т.10

8.

33.10-065/11.06.2012 г. Читалище „Св.Св.Кирил и Методий“, гр. София Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по І т. 2 и съгласно чл. 20, ал.1 от ПУДОР на ЦОИДУЕМ

Списък на класираните проектни предложения и одобрени за финансиране по КП 33.10-2012

Вх. №/дата Кандидатстваща институция Населено място – град, село, П.К. Наименование на проекта

Крайна оценка

1

33.10-029/11.06.2012 г. Община Берковица гр. Берковица 3500, обл. Монтана, пл. „Йордан Радичков“, № 4 Ефективна и пълноценна интеграция на децата от ромски произход чрез иновативно мотивиране на родителите им

83,40

2

33.10-009/04.06.2012 г. НУ „Св.Св. Кирил и Методий“, с. Раждавица с. Раждавица 2550, общ. Кюстендил Равен старт за ромските деца

80,40

3

33.10-056/11.06.2012 г. ЦДГ „Българче“, гр. Враца гр. Враца 3000, ул. „Васил Кънчов“, № 52 Подавам ти ръка – при нас ела

80,20

4

33.10-007/04.06.2012 г. Община Лом гр. Лом 3600, ул. „Дунавска“ № 12 Училищна дъга

79,40

5

33.10-027/11.06.2012 г. ОДЗ № 2 „Бърборино“, гр. Средец гр. Средец 8300, общ. Средец, обл. Бургас, ул. „Йорданка Николова“ № 22 Заедно ръка за ръка

78,80

6

33.10-001/01.06.2012 г. РИО – Търговище гр. Търговище 7700, ул. „Иван Вазов“ № 1 Мамо, татко, заповядайте в училище

77,00

7

33.10-055/11.06.2012 г. Община Пордим гр. Пордим 5898, обл. Плевен, ул. „Иван Божинов“ Музиката и интерактивната среда на ромските деца в детската градина

76,20

8

33.10-016/06.06.2012 г. ОДЗ – гр. Рила гр. Рила 2630, обл. Кюстендил, ул. „Септемврийска“ № 4 Заедно учим и играем

74,60

9

33.10-014/06.06.2012 г. Община Ивайловград гр. Ивайловград 6570, ул. „Г.Димитров“ № 49 Заедно можем и нека да го направим

73,60

10

33.10-038/11.06.2012 г. ПГСС „Св. Климент Охридски“, гр. Кюстендил гр. Кюстендил 2500, бул. „Цар Освободител“ № 253 Да спортуваме и да се опознаем заедно

73,00

11

33.10-045/11.06.2012 г. ОУ „Христо Ботев“, с. Чомаковци с. Чомаковци 5989, общ. Червен бряг, обл. Плевен, ул. „Христо Ботев“ № 43 Равен старт в образованието – гаранция за успех в бъдещето

72,60

12

33.10-054/11.06.2012 г. ОУ „Христо Ботев“, с. Одърне с. Одърне 5893, общ. Пордим, обл. Плевен, ул. „Николай Грановски“ № 38 Следи от цветове

72,60

13

33.10-052/11.06.2012 г. 19 СОУ „Елин Пелин“, гр. София гр. София 1606, Район „Красно село“, ул. „Яков Крайков“ № 16 Подай ръка

68,20

14

33.10-003/01.06.2012 г. ОУ „Отец Паисий“, гр. Разград гр. Разград 7200, ул. „Паисий“ № 6 Знайко

67,60

15

33.10-025/08.06.2012 г. ОУ „Светлина“, с. Тополица с. Тополица 8549, общ. Айтос, обл. Бургас Искам да знам

67,60

16

33.10-062/11.06.2012 г. ОУ „Св.Климент Охридски“, с. Тишевица с. Тишевица 3055, общ. Враца, обл. Враца, ул. „Васил Левски“ № 1 Всички на училище

67,20

17

33.10-063/11.06.2012 г. ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с. Блъсково с. Блъсково 9240, общ. Провадия, обл. Варна Училището моето бъдеще

66,80

18

33.10-026/11.06.2012 г. ЦДГ № 5 „Дъга“, гр. Монтана гр. Монтана 3400, ж.к. Пъстрина За да имат децата ни криле и корени

66,00

19

33.10-042/11.06.2012 г. ОДЗ „Радост“, гр. Елин Пелин гр. Елин Пелин 2100, общ. Елин Пелин, обл. Софийска, ул. „Н. Вапцаров“ № 2 Пълноценнаобразователна интеграция на децата от ОДЗ Радост

66,00

20

33.10-051/11.06.2012 г. ЦДГ № 6 „Щастливо детство“, гр. Благоевград гр. Благоевград 2700, ул. „Свобода“ № 8 Децата

64,60

21

33.10-021/07.06.2012 г. ОДК – Ямбол гр. Ямбол 8600, ул. „Ал. Стамболийски“ № 5А Към нови предизвикателства

64,00

22

33.10-043/11.06.2012 г. ЦДГ № 5, гр. София гр. София 1229, общ. Столична, ж.к. „Връбница-1“, бл. 510, вх. Б Единство, сътрудничество, екипност

63,60

23

33.10-023/08.06.2012 г. ОДЗ № 11 „Елхица“, гр. Хасково гр. Хасково 6300, ул. „Танкист“ № 1 Вълшебни стъкълца от детството

63,40

24

33.10-017/06.06.2012 г. СОУ „Отец Паисий“, гр. Самоков гр. Самоков 2000, обл. Софийска, ул. „Булаир“ № 2 На училище с удоволствие

63,20

25

33.10-040/11.06.2012 г. ОУ „Васил Левски“, с. Литаково с. Литаково 2144, общ. Ботевград, обл. Софийска, ул. „Велчова завера“ № 1 Обединение

63,20

26

33.10-012/05.06.2012 г. СОУ „Христо Ботев“, гр. Грамада гр. Грамада 3830, общ. Грамада, обл. Видин, ул. „Ангел Мишев“ № 1 Образование достъпно за всеки

62,60

27

33.10-048/11.06.2012 г. 13 ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, гр. София гр. София 1202, ул. „Св.Св.Кирил и Методий“ № 63 Театър на глината

62,20

28

33.10-032/11.06.2012 г. ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Дупница гр. Дупница 2600, обл. Кюстендил, ул. „Венелин“ № 92 Да учим заедно, за да сполучим

62,00

29

33.10-034/11.06.2012 г. ЦДГ „Славейче“, гр. Върбица гр. Върбица 9870, обл. Шумен, ул. Ал. Стамболийски“ № 26 „Правата на детето в детската градина“

61,20

 

Р    Е   З   Е   Р   В    И

 

30

33.10-037/11.06.2012 г. ОУ „Христо Ботев“, с. Николаевка с. Николаевка 9172, общ. Суворово, обл. Варна Част съм от света около мен

61,00

31

33.10-041/11.06.2012 г. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Липница с. Липница 2158, общ. Ботевград, обл. Софийска Подкрепа

61,00

32

33.10-031/11.06.2012 г. РИО – Враца гр. Враца 3000, ул. „Софроний Врачански“ № 6 Пълноценна интеграция за качествено образование

60,60

33

33.10-035/11.06.2012 г. ОУ „Отец Паисий“, с. Радомирци с. Радомирци, общ.Червен бряг, обл. Плевен, ул. „Скобелев“ № 3 Всички заедно

60,40

34

33.10-011/04.06.2012 г. ЦДГ № 8 „Райна Княгиня“, гр. Разград гр. Разград 7200, ул. „Южен булевард“ ЦДГ „Райна Княгиня – дом за всяко дете 2“

60,00

35

33.10-013/06.06.2012 г. ОУ „Христо Ботев“, с. Зелена морава с. Зелена морава 7954, общ. Омуртаг, обл. Търговище Етнопалитра

59,60

36

33.10-008/04.06.2012 г. ПГ по транспорт и лека промишленост, гр. Омуртаг гр. Омуртаг 7900, Индустриална зона Заедно с общи усилия

59,00

37

33.10-002/01.06.2012 г. Прогимназия „Акад. Даки Йорданов“, гр. Омуртаг гр. Омуртаг 7900, ул. „Пирин“ № 12 Аз направих своя избор

58,80

38

33.10-024/08.06.2012 г. Община Крумовград гр. Крумовград 6900, обл. Кърджали, пл. „България“ № 5 Водим бъдещето за ръка

58,80

39

33.10-030/11.06.2012 г. ОУ „Христо Ботев“, с. Глава с. Глава 5985, общ. Червен бряг, обл. Плевен Създаване и предпоставка за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства

58,40

40

33.10-047/11.06.2012 г. ТПГ „Стамен Панчев“, гр. Ботевград гр. Ботевград 2140, обл. Софийска, ул. „Захари Стоянов“ № 10 Стена на успеха

56,80

41

33.10-050/11.06.2012 г. 5 СОУ „Георги Измирлиев“, гр. Благоевград гр. Благоевград 2700, ул. „Хр. Чернопеев“ № 16 Различията обединяват

56,60

42

33.10-015/06.06.2012 г. ОДЗ „Юрий Гагарин“, с. Малорад с. Малорад 3255, общ. Борован, обл. Враца, ул. „Петър Къчев“ № 7 Заедно можем повече

56,20

43

33.10-005/04.06.2012 г. Оздравителна детска градина „Дъга“, гр. Кърджали гр. Кърджали 6600, ул. „Г.С.Раковски“ № 1 Заедно под дъгата

56,00

44

33.10-059/11.06.2012 г. ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, гр. Враца гр. Враца 3000, ул. „Сестри Хаджикръстеви“ № 14 Училище за всички

55,80

45

33.10-028/11.06.2012 г. ОУ „Христо Ботев“, с. Джурово с. Джурово 2163, общ. Правец, обл. Софийска, ул. „Димитър Грънчаров“ № 12 Етноателие „Джуровче“

54,80

46

33.10-036/11.06.2012 г. ОДЗ „Пролет“, гр. Койнаре гр. Койнаре 5986, общ. Червен бряг, обл. Плевен Заедно в многообразието на ценности и традиции

54,60

47

33.10-020/07.06.2012 г. СОУ „Цанко Бакалов Церковски“, с. Никола Козлево с. Никола Козлево 9955, общ. Никола Козлево, обл. Шумен, ул. „Гроздан Узунов“ № 5 Единни в многообразието

53,40

48

33.10-058/11.06.2012 г. ОУ „Васил Априлов“, с. Хърлец с. Хърлец 3329, общ. Козлодуй, обл. Враца, ул. „Антим I“ № 2 Единна училищна общност – качествено образование

53,20

49

33.10-033/11.06.2012 г. СОУ „Н.Й.Вапцаров“, с. Бенковски с. Бенковски 6865, общ. Кирково, обл. Кърджали Заедно можем

52,60

50

33.10-053/11.06.2012 г. ОУ „Н.Й.Вапцаров“, гр. Плевен гр. Плевен 5800, ул. „Мир“ № 12 Мост между ентосите

52,20

51

33.10-010/04.06.2012 г. Община Кирково с. Кирково 6884, общ. Кирково, обл. Кърджали, ул. „Дружба“ № 1 Заедно по-лесно ще успеем

51,40

52

33.10-022/08.06.2012 г. СОУ „Иван Вазов“, гр. Вършец гр. Вършец 3540, обл. Монтана, ул. „Цар Иван Асен“ № 19 Сбъднати мечти

49,40

53

33.10-046/11.06.2012 г. СОУ „Д-р Петър Берон“, гр. Свиленград гр. Свиленград 6500, обл. Хасково, ул. „Отец Паисий“ № 28 Повишаване успеваемостта на ромските ученици в образователния процес

48,40

54

33.10-039/11.06.2012 г. III ОУ „Д-р Петър Берон“, гр. Монтана гр. Монтана 3400, ул. „Княз Александър Батенберг “ № 48 Училищните общности-устойчив инструмент за включващо обучение

44,20

55

33.10-057/11.06.2012 г. ЦДГ „Слънце“, гр. Враца гр. Враца 3000 Слънчицето е за всички

43,80

56

33.10-006/04.06.2012 г. ОУ „Васил Левски“, с. Горно Сахране с. Горно Сахране 6151, общ. Павел баня, обл. Стара Загора Стани един от нас

40,20

57

33.10-019/06.06.2012 г. СOOУ „Христо Смирненски“, гр. Ракитово гр. Ракитово 4640, обл. Пазарджик, ул. „Георги Георгиев“ № 1 Мотивиране на у-ците и род.  от етн. м-ва  за продъжаване на обр. и продължаване на професионалната им квалификация

37,00