Период: 01.10.2008 до 31.05.2009

Проектът включва организиране на дейности в съществуващия Етно – клуб към Първо основно училище „Христо Ботев“ в гр. Севлиево. Те са в съответствие с програма 2: Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства.

Екип:

Лалка Пантева – координатор, ръководител на групата по приложни изкуства

Анелия Христова – икономист

Нина Коева – ръководител на група за забавни песни и танци „Пипи“

Соня Гъркова – ръководител група „Балкански ритми“

Петранка Кънева – ръководител на драматичен състав

Целева група: 70 ученика от първи до 8 клас, разпределени в 4 различни групи от Етноклуба.

Проект „Изкуството да творим заедно“.pdf (7.21 MB)