Програма 1: Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства

КП 33.3-2008

Времетраене на проекта: от 01.10.2008 г. до 01.10.2009 г.

С реализацията на проекта се цели да се създадат организационни схеми за изработване и апробиране на специфични образователни и институционални модули за адаптация на деца и ученици от етнически малцинства в 2 средищни и 1 селско училище на община Шумен и превенция на изолацията и изоставането на техните семейства. Средство за постигане на тази цел са 5 мултикултурни школи за деца/ученици и родители, изградени като подвижни ателиета за езиков, културен и социален диалог и обмен.

Проект „Мултикултурни школи за деца и родители“.pdf (451.13 KB)

galeriq_RIO_Shumen.pdf (5.96 MB)