Период: 01.11.2008 – 31.05.2009

Целева група: 25 ученика между 5 и 8 клас – роми и българи

Екип:

Силвия Петрунова – ръководител и обучител

Елена Гривева – обучител, ръководител клуб „Етнопалитра“

Йорданка Шехтова – счетоводител

Основна цел: създаване на клуб „Етнопалитра“ с включени различни извънкласни занимания, който да продължи съществуването си и след приключването на проекта.

Проект „Етнопалитра“.pdf (94.28 KB)

1_Magiqta_na_dumite.pdf (2.16 MB)

galeriq_deinosti.pdf(6 MB)

galeriq_8_april.pdf (6.81 MB)

galeriq_24_mai.pdf (18.56 MB)