Проект „Да съхраним традицията на родния край“

Програма 2: Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства

Целева група: 108 ученика от първи до осми клас

Период на изпълнение на проекта: 01.10.2008 – 31.05.2009 г.

Екип:

Красимир Масълски – координатор

Маргарита Ченчева – счетоводител

Лидия Йорданова, Пенка Христова, Димитринка Димитрова, Мирослава Илиева – ръководители на групите по интереси (информационни технологии, спорт и туризъм, изобразително изкуство и музика, танцови състави).

Организираните групи по интереси целят да предизвикат стремеж към изява у децата, подобряване на езиковата им култура и изграждане на умения за екипна работа.

В дейностите се включва активно и Народно читалище „Иван Братанов“, с. Кардам.

1_Kardam_1broi.pdf (675.97 KB)

1_kardam_2broi.pdf (1.04 MB)

1_Kardam_3broi.pdf (1.8 MB)