Период на проекта: октомври 2008 – септември 2009

Цел: Издирване и записване, редактиране, пресъздаване и популяризиране на фолклорните жанрове (детски игри, броилки, песни, приказки, гатанки, пословици, поговорки, обичаи) на етносите, живеещи в селото от учениците в училището, изучаващи “Фолклор на етносите в България – ромски фолклор”. Проектът предвижда организирането на СИП „Фолклор на етносите в България – ромски фолклор“ за 52 ученика, разделени на 4 групи в начален и прогимназиален етап на обучение. Групите са етнически смесени – роми, татари, турци и българи, с включени и ученици, пътуващи от съседните села.

20

Проект „С фолклора в сърцето“.pdf (295.66 KB)

Folkloren_dvorec_na_etnosite_v_selo_Sredishte.pdf (7.82 MB)