Уважаеми Бенефициенти,

Тъй като времето за подготовка на проектни предложения по КП 33.10-2012 съвпадна с провеждането на държавните зрелостни изпити и външното оценяване, което се потвърди и по време на информационните срещи, ЦОИДУЕМ удължава срока за приемане на проектни предложения до 11.06.2012 г., 17.30 ч.

За проектни предложения, изпратени по пощата, важи датата на пощенското клеймо.