Проект „Подкрепа за интеграция и социализация на учениците от ромската общност в приемните ичилища в град Ихтиман“.pdf (789 KB)