РЕЗУЛТАТИ ОТ КП 33.9-2011

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО ОЦЕНКА

 

Вх.№

Кандидатстваща институция

Основания за недопускане неиздържали административна проверка

1

33.9-001/15.09.2011 Община Лозница Не покрива изискването на т.4 от Насоките за кандидатстване – Не се допуска  финансиране на проекти, водещи институции, които не са отчели проекти по предходни процедури на ЦОИДУЕМ

2

33.9-006/21.09.2011 ОУ „Христо Ботев“, с. Зелена морава, общ. Омуртаг Не покрива изискването на т.4 от Насоките за кандидатстване – Не се допуска  финансиране на проекти, водещи институции, които не са отчели проекти по предходни процедури на ЦОИДУЕМ

3

33.9-008/21.09.2011 СОУ „Христо Ботев, гр. Девин Не отговаря на всички приложими критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – т. ІІІ.3.

4

33.9-009/26.09.2011 ОУ „Васил Априлов“, с. Хърлец Не отговаря на всички приложими критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – т. ІІІ.2.

5

33.9-010/26.09.2011 ОУ „Васил Друмев“, с. Орляк Не покрива изискването на т.4 от Насоките за кандидатстване – Не се допуска  финансиране на проекти, водещи институции, които не са отчели проекти по предходни процедури на ЦОИДУЕМ

6

33.9-012/26.09.2011 ЦДГ „Славейче“, гр. Върбица Не покрива изискването на т.4 от Насоките за кандидатстване – Не се допуска  финансиране на проекти, водещи институции, които не са отчели проекти по предходни процедури на ЦОИДУЕМ

7

33.9-013/26.09.2011 ОДЗ „Звънче“, гр. Самоков Не покрива изискването на т.4 от Насоките за кандидатстване – Не се допуска  финансиране на проекти, водещи институции, които не са отчели проекти по предходни процедури на ЦОИДУЕМ

8

33.9-015/26.09.2011 ОУ „Д-р Петър Берон“, гр. Ямбол Не покрива изискването на т.4 от Насоките за кандидатстване – Не се допуска  финансиране на проекти, водещи институции, които не са отчели проекти по предходни процедури на ЦОИДУЕМ

9

33.9-021/26.09.2011 ОУ „Д-р Петър Берон“, с. Плъстина Не покрива изискването на т.4 от Насоките за кандидатстване – Не се допуска  финансиране на проекти, водещи институции, които не са отчели проекти по предходни процедури на ЦОИДУЕМ

10

33.9-022/26.09.2011 Община Лом Не покрива изискването на т.4 от Насоките за кандидатстване – Не се допуска  финансиране на проекти, водещи институции, които не са отчели проекти по предходни процедури на ЦОИДУЕМ

11

33.9-027/26.09.2011 ОУ „Емилиян Станев“, с. Ряховците Не покрива изискването на т.4 от Насоките за кандидатстване – Не се допуска  финансиране на проекти, водещи институции, които не са отчели проекти по предходни процедури на ЦОИДУЕМ

12

33.9-029/26.09.2011 ОДК-Бургас Не отговаря на всички приложими критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – т. ІІІ.2.

13

33.9-032/26.09.2011 СОУ „Н.Й.Вапцаров“, гр. Момчилград Не покрива изискването на т.4 от Насоките за кандидатстване – Не се допуска  финансиране на проекти, водещи институции, които не са отчели проекти по предходни процедури на ЦОИДУЕМ

14

33.9-034/26.09.2011 ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, с. Блъсково, общ. Провадия Не покрива изискването на т.4 от Насоките за кандидатстване – Не се допуска  финансиране на проекти, водещи институции, които не са отчели проекти по предходни процедури на ЦОИДУЕМ

15

33.9-038/26.09.2011 ПГСС „Свети Георги Победоносец“, гр. Суворово Не отговаря на всички приложими критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – т. ІІ.10.

16

33.9-044/26.09.2011 СОУ „Иван Вазов“, гр. Вършец Не покрива изискването на т.4 от Насоките за кандидатстване – Не се допуска  финансиране на проекти, водещи институции, които не са отчели проекти по предходни процедури на ЦОИДУЕМ

17

33.9-063/26.09.2011 ІV ОУ „Христо Ботев“, гр. Лом Не покрива изискването на т.4 от Насоките за кандидатстване – Не се допуска  финансиране на проекти, водещи институции, които не са отчели проекти по предходни процедури на ЦОИДУЕМ

18

33.9-065/26.09.2011 ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, гр. Хасково Не покрива изискването на т.4 от Насоките за кандидатстване – Не се допуска  финансиране на проекти, водещи институции, които не са отчели проекти по предходни процедури на ЦОИДУЕМ

19

33.9-069/26.09.2011 6-то ОУ „Св. Пасий Хилендарски“, гр. Кюстендил Не отговаря на всички приложими критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – т. ІІ.9, ІІ.10.

20

33.9-080/26.09.2011 ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, гр. Сеново Не отговаря на всички приложими критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – т. ІІ.8, ІІ.10, ІІІ.3

21

33.9-085/26.09.2011 ОДК-Момчилград Не покрива изискването на т.4 от Насоките за кандидатстване – Не се допуска  финансиране на проекти, водещи институции, които не са отчели проекти по предходни процедури на ЦОИДУЕМ

22

33.9-087/26.09.2011 ІV ОУ „Г.С.Раковски“, гр. Берковица Не отговаря на всички приложими критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – т. ІІ.4, ІІ.8, ІІ.9, ІІ.10.

23

33.9-090/26.09.2011 ОУ „Св. Климент Охридски“, с.Тишевица Не отговаря на всички приложими критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – т. ІІІ.2., ІІІ.4.

24

33.9-092/26.09.2011 СОУ „Христо Ботев“, с. Ветрино Не покрива изискването на т.4 от Насоките за кандидатстване – Не се допуска  финансиране на проекти, водещи институции, които не са отчели проекти по предходни процедури на ЦОИДУЕМ

25

33.9-093/26.09.2011 ОУ „Йордан Йовков“, гр. Ямбол Не покрива изискването на т.4 от Насоките за кандидатстване – Не се допуска  финансиране на проекти, водещи институции, които не са отчели проекти по предходни процедури на ЦОИДУЕМ

26

33.9-095/26.09.2011 ОУ „Иван С.Тургенев“, гр. Разград Не отговаря на всички приложими критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – т. ІІ.4, ІІ.5., ІІ.8.

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО ОЦЕНЯВАНЕ

 

Вх. №

Кандидатстваща институция

Крайна оценка

1

33.9-054/26.09.2011 ОДЗ № 7 „Детелина“, гр. София

95,33

2

33.9-056/26.09.2011 РИО-Хасково

94,33

3

33.9-055/26.09.2011 ОУ „Христаки Павлович“, гр. Дупница

93

4

33.9-048/26.09.2011 ЦДГ № 167 „Малкият принц“, гр. София

92,67

5

33.9-059/26.09.2011 НУ „Петър Берон“, гр. Самоков

92,33

6

33.9-060/26.09.2011 ОДЗ № 128 „Феникс“, гр. София

92,33

7

33.9-058/26.09.2011 СОУ „Христо Смирненски“, гр. Койнаре

91,33

8

33.9-014/26.09.2011 ОДЗ „Пролет“, гр. Оряхово

90,67

9

33.9-066/26.09.2011 66 СОУ „Филип Станиславов“, гр. София

89,67

10

33.9-077/26.09.2011 СОУ „Христо Ясенов“, гр. Етрополе

89

11

33.9-079/26.09.2011 ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Стоян Михайловски

88,67

12

33.9-067/26.09.2011 ЦДГ №1, филиал „Хо Ши Мин“, гр. Дупница

87,33

13

33.9-061/26.09.2011 ОУ „Васил Левски“, с. Караджово

87

14

33.9-068/26.09.2011 ПГ по транспорт, гр. Дупница

86,67

15

33.9-082/26.09.2011 ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, гр. Разград

86,33

16

33.9-084/26.09.2011 ОУ „Христо Ботев“, с. Баница

86,33

17

33.9-071/26.09.2011 97 СОУ „Братя Миладинови“, гр. София

85,67

18

33.9-072/26.09.2011 ОУ „Христо Ботев“, Каспичан

85,33

19

33.9-091/26.09.2011 ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, с. Девене

85,33

20

33.9-083/26.09.2011 І ОУ „Н.Й.Вапцаров“, гр. Берковица

83

21

33.9-088/26.09.2011 СОУ „Христо Ботев“, гр. Брусарци

83

22

33.9-045/26.09.2011 ОДЗ „Мечта“, гр. Кюстендил

81,67

23

33.9-078/26.09.2011 ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, гр. Първомай

81,67

24

33.9-064/26.09.2011 ОУ „Васил Левски“, с. Смоляновци, обл. Монтана

81,33

25

33.9-050/26.09.2011 СОУ „Васил Левски“, гр. Димитровград

80,67

26

33.9-086/26.09.2011 ОУ „Христо Ботев“, с. Камбурово

80,33

27

33.9-047/26.09.2011 ОУ „Христо Ботев“, с. Кардам

79,33

28

33.9-053/26.09.2011 ЦДГ № 2 „Звънче“, гр. Петрич

78,67

29

33.9-052/26.09.2011 ОУ „Иван Вазов“, гр. Кюстендил

78,33

30

33.9-036/26.09.2011 ОУ „Г.С.Раковски“, с. Търнак

76,67

31

33.9-042/26.09.2011 СОУ „Св. Пасий Хилендарски“, гр. Върбица

76,33

32

33.9-028/26.09.2011 ПГСС „Златна нива“, гр. Айтос

76

33

33.9-007/21.09.2011 ІІІ ОУ „П.Р.Славейков“, гр. Търговище

75,33

34

33.9-023/26.09.2011 ОУ „Д-р Петър Берон“, с. Септемврийци

73,67

35

33.9-043/26.09.2011 ОУ „Митрополит А.Велешки“, гр. Самоков

72,67

36

33.9-062/26.09.2011 Община Свиленград

71

37

33.9-025/26.09.2011 СОУ „П.Р.Славейков, гр. Видин

69

38

33.9-031/26.09.2011 ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Павликени

69

39

33.9-076/26.09.2011 ОУ „Н.Й.Вапцаров“, гр.Нови пазар

68,67

40

33.9-049/26.09.2011 СОУ „Гео Милев“, с. Белозем

68,33

41

33.9-089/26.09.2011 ОУ „Георги Бенковски“, с. Беломорци

66,33

42

33.9-081/26.09.2011 ОУ „Христо Ботев“, с. Китанчево

65,33

43

33.9-070/26.09.2011 ОУ „Отец Паисий“, с. Равна гора

64,33

44

33.9-074/26.09.2011 2-ро НУ „Васил Левски“, гр. Омуртаг

64

45

33.9-011/26.09.2011 ПГХХТ , гр. Димитровград

63,33

46

33.9-005/21.09.2011 РЦПИОВДУСОП-гр. Монтана

63

47

33.9-037/26.09.2011 СОУ „Св.Св. К и Методий“, гр. Смядово

62,33

48

33.9-073/26.09.2011 ОДК Смолян

61

49

33.9-039/26.09.2011 ОУ „Добри Войников“, с. Победа

60,67

50

33.9-040/26.09.2011 СОУ „Христо Ботев, гр. Камено

59,67

51

33.9-075/26.09.2011 СОУ „Любен Каравелов“, гр. Варна

59,33

52

33.9-095/26.09.2011 ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Буковлък

58,33

53

33.9-017/26.09.2011 ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, с. Орешник

56,67

54

33.9-002/15.09.2011 ОДК Лозница

56

55

33.9-030/26.09.2011 ОУ „Г.С.Раковски“, с. Голямо Ново

56

56

33.9-019/26.09.2011 ЦДГ „Пролет“, гр. Койнаре

55,33

57

33.9-016/26.09.2011 ОДК-Търговище

55

58

33.9-035/26.09.2011 НУ „П.Р.Славейков“, гр. Роман

54,33

59

33.9-003/15.09.2011 НУ „Кирил и Методий“, гр. Славяново

54

60

33.9-026/26.09.2011 ОУ „Христо Ботев“, с. Джурово

53

61

33.9-033/26.09.2011 ОУ „Пенчо Славейков“, гр. Димитровград

51,67

62

33.9-024/26.09.2011 ОУ „Любен Каравелов“, гр. Пещера

50,67

63

33.9-046/26.09.2011 ЦДГ „Снежанка“, с. Сушина

49,67

64

33.9-057/26.09.2011 ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, гр. Враца

49,33

65

33.9-041/26.09.2011 ПГ „Атанас Дамянов“, гр. Николаево

48

66

33.9-051/26.09.2011 ТПГ „Стамен Панчев“, гр. Ботевград

47,67

67

33.9-004/21.09.2011 СОУ „Христо Ботев“, с. Галиче, обл. Враца

46,33

68

33.9-020/26.09.2011 ОУ „Отец Пасий“, с. Радомирци

44,67

69

33.9-018/26.09.2011 ОУ „Христо Ботев“, с. Хлябoво

28,33

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДОЛОЖЕНИЯ ПО КП 33.9-2011

Вх. № Кандидатстваща институция Крайна оценка
1 33.9-054/26.09.2011 ОДЗ № 7 „Детелина“, гр. София 95,33
2 33.9-056/26.09.2011 РИО-Хасково 94,33
3 33.9-055/26.09.2011 ОУ „Христаки Павлович“, гр. Дупница 93
4 33.9-048/26.09.2011 ЦДГ № 167 „Малкият принц“, гр. София 92,67
5 33.9-059/26.09.2011 НУ „Петър Берон“, гр. Самоков 92,33
6 33.9-060/26.09.2011 ОДЗ № 128 „Феникс“, гр. София 92,33
7 33.9-058/26.09.2011 СОУ „Христо Смирненски“, гр. Койнаре 91,33
8 33.9-014/26.09.2011 ОДЗ „Пролет“, гр. Оряхово 90,67
9 33.9-066/26.09.2011 66 СОУ „Филип Станиславов“, гр. София 89,67
10 33.9-077/26.09.2011 СОУ „Христо Ясенов“, гр. Етрополе 89
11 33.9-079/26.09.2011 ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Стоян Михайловски 88,67
12 33.9-067/26.09.2011 ЦДГ №1, филиал „Хо Ши Мин“, гр. Дупница 87,33
13 33.9-061/26.09.2011 ОУ „Васил Левски“, с. Караджово 87
14 33.9-082/26.09.2011 ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, гр. Разград 86,33
15 33.9-084/26.09.2011 ОУ „Христо Ботев“, с. Баница 86,33
16 33.9-071/26.09.2011 97 СОУ „Братя Миладинови“, гр. София 85,67
17 33.9-072/26.09.2011 ОУ „Христо Ботев“, Каспичан 85,33
18 33.9-091/26.09.2011 ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, с. Девене 85,33
19 33.9-083/26.09.2011 І ОУ „Н.Й.Вапцаров“, гр. Берковица 83
20 33.9-088/26.09.2011 СОУ „Христо Ботев“, гр. Брусарци 83
21 33.9-045/26.09.2011 ОДЗ „Мечта”, гр. Кюстендил 81,67
22 33.9-078/26.09.2011 ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, гр. Първомай 81,67
23 33.9-064/26.09.2011 ОУ „Васил Левски“, с. Смоляновци, обл. Монтана 81,33
24 33.9-050/26.09.2011 СОУ „Васил Левски“, гр. Димитровград 80,67
25 33.9-086/26.09.2011 ОУ „Христо Ботев“, с. Камбурово 80,33
26 33.9-047/26.09.2011 ОУ „Христо Ботев“, с. Кардам 79,33
27 33.9-053/26.09.2011 ЦДГ № 2 „Звънче“, гр. Петрич 78,67
28 33.9-052/26.09.2011 ОУ „Иван Вазов“, гр. Кюстендил 78,33
29 33.9-036/26.09.2011 ОУ „Г.С.Раковски“, с. Търнак 76,67
30 33.9-042/26.09.2011 СОУ „Св. Пасий Хилендарски“, гр. Върбица 76,33
31 33.9-028/26.09.2011 ПГСС „Златна нива”, гр. Айтос 76
32 33.9-007/21.09.2011 ІІІ ОУ „П.Р.Славейков“, гр. Търговище 75,33
33 33.9-023/26.09.2011 ОУ „Д-р Петър Берон“, с. Септемврийци 73,67
34 33.9-043/26.09.2011 ОУ „Митрополит А.Велешки“, гр. Самоков 72,67
35 33.9-062/26.09.2011 Община Свиленград 71
36 33.9-025/26.09.2011 СОУ „П.Р.Славейков, гр. Видин 69
37 33.9-031/26.09.2011 ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Павликени 69
38 33.9-076/26.09.2011 ОУ „Н.Й.Вапцаров“, гр.Нови пазар 68,67
39 33.9-049/26.09.2011 СОУ „Гео Милев“, с. Белозем 68,33
40 33.9-089/26.09.2011 ОУ „Георги Бенковски“, с. Беломорци 66,33
41 33.9-081/26.09.2011 ОУ „Христо Ботев“, с. Китанчево 65,33
42 33.9-070/26.09.2011 ОУ „Отец Паисий“, с. Равна гора 64,33
43 33.9-074/26.09.2011 2-ро НУ „Васил Левски“, гр. Омуртаг 64
44 33.9-011/26.09.2011 ПГХХТ , гр. Димитровград 63,33
45 33.9-005/21.09.2011 РЦПИОВДУСОП-гр. Монтана 63
46 33.9-037/26.09.2011 СОУ „Св.Св. К и Методий“, гр. Смядово 62,33
47 33.9-073/26.09.2011 ОДК Смолян 61
48 33.9-039/26.09.2011 ОУ „Добри Войников“, с. Победа 60,67
49 33.9-040/26.09.2011 СОУ „Христо Ботев, гр. Камено 59,67
50 33.9-075/26.09.2011 СОУ „Любен Каравелов“, гр. Варна 59,33
51 33.9-095/26.09.2011 ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Буковлък 58,33
52 33.9-017/26.09.2011 ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, с. Орешник 56,67
53 33.9-002/15.09.2011 ОДК Лозница 56
Резерви
54 33.9-030/26.09.2011 ОУ „Г.С.Раковски“, с. Голямо Ново 56
55 33.9-019/26.09.2011 ЦДГ „Пролет“, гр. Койнаре 55,33
56 33.9-016/26.09.2011 ОДК-Търговище 55