Окончателно класиране на проекти по КП 33.8-2011

Списък на допуснати проекти до оценка и одобрени за финансиране

Входящ номер Кандидатстваща институция Оценка
1 33.8-005/ 17.08.2011 община Правец 87,00
2 33.8-003/ 16.08.2011 община Сливен 82,60
3 33.8-020/ 18.08.2011 община Дупница 80,00
4 33.8-013/ 18.08.2011 община Лясковец 80,00
5 33.8-010/ 18.08.2011 община Варна 79,40
6 33.8-022/ 18.08.2011 община Тунджа 78,80
7 33.8-017/ 18.08.2011 община Кремиковци 77,20
8 33.8-015/ 18.08.2011 община Средец 75,80
9 33.8-016/ 18.08.2011 община Пловдив 65,20
10 33.8-004/ 17.08.2011 община Силистра 64,60
11 33.8-001/ 02.08.2011 община Червен бряг 62,20
12 33.8-019/ 18.08.2011 община Нови пазар 57,20

Списък на недопуснати проекти до оценка по КП 33.8-2011

Входящ номер Кандидатстваща институция Основанние за недопукане до оценка (неиздържали проверка за административно съответствие)
1 33.8 – 002 – 2011 община Оряхово Липсва План, Програма или друг документ, свързан с образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на общинско ниво.
2 33.8 – 006 – 2011 община Вършец Липсва доказателство за легитимност на План, Програма, свързана с образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на общинско ниво.
3 33.8 – 007 – 2011 община Болярово Липсва копие от документ за вписване в Централния регистър към Министерство на Правосъдието на партньора.
4 33.8 – 008 – 2011 община Самуил Липсва копие от документ за вписване в Централния регистър към Министерство на Правосъдието на партньора.
5 33.8 – 009 – 2011 община Стрелча Липсва копие от документ за вписване в Централния регистър към Министерство на Правосъдието на партньора.
6 33.8 – 011 – 2011 община Хасково Липсва Решение за приемане на приет План, Програма или друг документ, свързан с образователната интеграция и партньорската организация е регистрирана в „частна полза“, което противоречи на изискванията в Насоките за кандидатстване по ПК 33.8.- 2011.
7 33.8 – 012 – 2011 община Велинград Липсва Копие от Решение за приемане на приет План, Програма или друг документ, свързан с образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на общинско ниво.
8 33.8 – 014 – 2011 община Етрополе Липсва копие от приет План, Програма или друг документ, свързан с образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на общинско ниво.
9 33.8 – 018 – 2011 община Г. Тошево Липсва копие от документ за вписване в Централния регистър към Министерство на Правосъдието на партньора.
10 33.8 – 021 – 2011 община Пещера Партньорската организация е регистрирана в „частна полза“, което противоречи на изискванията в Насоките за кандидатстване по ПК 33.8.- 2011.
11 33.8 – 023 – 2011 община Провадия Липсва копие от приет План, Програма или друг документ, свързан с образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на общинско ниво. Липсва копие от документ за вписване в Централния регистър към МП на партньора.