От общо постъпилите 39 кандидатури за оценители по КП 33.8-2011, след втория етап – събеседване, комисията определи следните оценители по КП 33.8-2011:

  1. Красимира Желева;
  2. Емилия Любомирова;
  3. Катя Димитрова;
  4. Вяра Ганчева;
  5. Лало Каменов.