Важно!!! До бенефициентите по КП 33.5-2009

Уважаеми бенефициенти, Във връзка с въвеждане на номенклатурата на делата на ЦОИДУЕМ от м. март…