План за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за 2011 г.

Приет с Решение на УС на ЦОИДУЕМ на 15.02. 2011 г. Едногодишният план е разработен въз основа на…