Списък на допуснати до Етап 2 проектни предложения

№ по ред Вх. №/ дата Кандидатстваща институция Населено място
1 33.7-002.23.11.2010 Община Свиленград гр. Свиленград 6500, обл. Хасково
2 33.7-004/25.11.2010 Община Брезник гр. Брезник 2360, обл. Перник
3 33.7-005/25.11.2010 Община Карлово гр. Карлово 4300, обл. Пловдив
4 33.7-006/25.11.2010 Община Кубрат гр. Кубрат 7300, обл. Разград
5 33.7-007/25.11.2010 Община Димово гр. Димово 3750, обл. Видин
6 33.7-008/25.11.2010 Община Правец гр. Правец 2161, обл. Софийска
7 33.7-009/25.11.2010 Община Кюстендил гр. Кюстендил 2500
8 33.7-010/26.11.2010 Община Две могили гр. Две могили 7150, обл. Русе
9 33.7-013/26.11.2010 Община Димитровград гр. Димитровград 6400, обл. Хасково
10 33.7-015/26.11.2010 Община Долна Митрополия гр. Долна Митрополия 5855, обл. Плевен
11 33.7-016/26.11.2010 Община Кнежа гр. Кнежа 5835, обл. Плевен
12 33.7-017/26.11.2010 Община Върбица гр. Върбица 9870, обл. Шумен
13 33.7-018/26.11.2010 Община Радомир гр. Радомир 2400, обл. Перник
14 33.7-019/26.11.2010 Община Силистра гр. Силистра 7500
15 33.7-020/26.11.2010 Община Борован с. Борован 3240, обл. Враца
16 33.7-024/29.11.2010 Община Алфатар гр. Алфатар 7570, обл. Силистра
17 33.7-025/29.11.2010 Община Балчик гр. Балчик 9600, обл. Добрич
18 33.7-026/29.11.2010 Община Вълчедръм гр. Вълчедръм 3650, обл. Монтана
19 33.7-027/29.11.2010 Община Бургас гр. Бургас 8000
20 33.7-028/29.11.2010 Община Нови пазар гр. Нови пазар 9900, обл. Шумен
21 33.7-029/29.11.2010 Община Угърчин гр. Угърчин 5580, обл. Ловеч
22 33.7-031/29.11.2010 Община Червен бряг гр. Червен бряг 5980, обл. Плевен
23 33.7-033/29.11.2010 Община Самоков гр. Самоков 2000, обл. Софийска
24 33.7-035/29.11.2010 Община Айтос гр. Айтос 8500, обл. Бургас
25 33.7-036/29.11.2010 Община Хайредин с. Хайредин 3357, обл. Враца
26 33.7-037/29.11.2010 Община Кричим гр. Кричим 4220, обл. Пловдив
27 33.7-039/29.11.2010 Община Каварна гр. Каварна 9650, обл. Добрич
28 33.7-040/29.11.2010 Община Лом гр. Лом 3600, обл. Монтана
29 33.7-041/29.11.2010 Община Бяла гр. Бяла 9101, обл. Варна
30 33.7-042/29.11.2010 Община Оряхово гр. Оряхово 3300, обл. Враца
31 33.7-043/29.11.2010 Община Лясковец гр. Лясковец 5140, обл. Велико Търново
32 33.7-046/29.11.2010 Община Летница гр. Летница 5570, обл. Ловеч
33 33.7-047/29.11.2010 Община Елхово гр. Елхово 8700, обл. Ямбол
34 33.7-048/29.11.2010 Община Аврен с. Аврен 9135, обл. Варна
35 33.7-049/29.11.2010 Община Каспичан гр. Каспичан 9930, обл. Шумен
36 33.7-050/29.11.2010 Община Роман гр. Роман 3130, обл. Враца
37 33.7-051/29.11.2010 Община Грамада гр. Грамада 3830, обл. Видин
38 33.7-052/29.11.2010 Община Кърджали гр. Кърджали 6600
39 33.7-053/29.11.2010 Община Етрополе гр. Етрополе 2180, обл. Софийска
40 33.7-054/29.11.2010 Община Панагюрище гр. Панагюрище 4500, обл. Пазарджик
41 33.7-055/29.11.2010 Община Ветово гр. Ветово 7080, обл. Русе
42 33.7-056/29.11.2010 Община Тунджа гр. Ямбол 8600
43 33.7-057/29.11.2010 Община Монтана гр. Монтана 3400
44 33.7-058/29.11.2010 Община Кула гр. Кула 3800, обл. Видин
45 33.7-059/29.11.2010 Община Долни чифлик гр. Долни чифлик 9120, обл. Варна
46 33.7-060/29.11.2010 Община Перущица гр. Перущица 4225, обл. Пловдив
47 33.7-062/29.11.2010 Община Ихтиман гр. Ихтиман 2050, обл. Софийска
48 33.7-063/29.11.2010 Община Куклен гр. Куклен 4101, обл. Пловдив
49 33.7-064/29.11.2010 Община Дупница гр. Дупница 2600, обл. Кюстендил
50 33.7-066/29.11.2010 Община Струмяни с. Струмяни 2825, обл. Благоевград
51 33.7-067/29.11.2010 Община Шумен гр. Шумен 9700
52 33.7-069/29.11.2010 Община град Добрич гр. Добрич 9300
53 33.7-070/29.11.2010 Община Якимово с. Якимово 3640, обл. Монтана

Списък на недопуснати до Етап 2 проектни предложения

№ по ред

Вх. №/ дата

Кандидатстваща институция (Населено място)

Основание за недопускане /не отговаря по критерий/

1

33.7-001/22.11.2010

Община Болярово
гр. Болярово 8720, обл. Ямбол

III. т.2 – Невалидно актуално състояние на партньорската организация

2

33.7-003/24.11.2010

Професионална гимназия
по земеделие и горско стопанство
с. Стефан Караджа, общ. Нови пазар

I. т. 2 – Водещата институция не отговаря на изискванията от Насоките за кандидастване

3

33.7-011/26.11.2010

Община Брезово
гр. Брезово 4160, обл. Пловдив

II. т. 8 – Програмата за образователна интеграция не е действаща за периода на кандидастване

4

33.7-012/26.11.2010

Община Дунавци
гр. Дунавци 3740, обл. Видин

II. т. 8 – Програмата за образователна интеграция не е действаща за периода на кандидастване

5

33.7-014/26.11.2010

НУ „Христо Ботев“
с. Писарово 5871, общ. Искър, обл. Плевен

I. т. 2 – Водещата институция не отговаря на изискванията от Насоките за кандидастване

6

33.7-021/26.11.2010

ЦДГ „Незабравка“
гр. Девня 9163, обл. Варна

I. т. 2 – Водещата институция не отговаря на изискванията от Насоките за кандидастване

7

33.7-022/26.11.2010

Община Левски
гр. Левски 5900, обл. Плевен

II. т. 8 – Програмата за образователна интеграция не е действаща за периода на кандидастване

8

33.7-023/26.11.2010

ОДЗ „Здравец“
гр. Девня 9163, обл. Варна

I. т. 2 – Водещата институция не отговаря на изискванията от Насоките за кандидастване

9

33.7-030/29.11.2010

Професионална гимназия „Атанас Дамянов“
гр. Николаево 6190, обл. Стара Загора

I. т. 2 – Водещата институция не отговаря на изискванията от Насоките за кандидастване

10

33.7-032/29.11.2010

Община Суворово
гр. Суворово 9170, обл. Варна

I. т. 2 – Водещата институция не отговаря на изискванията от Насоките за кандидастване

11

33.7-034/29.11.2010

Община Девня
гр. Девня 9160, обл. Варна

I. т. 2 – Водещата институция не отговаря на изискванията от Насоките за кандидастване

12

33.7-038/29.11.2010

Община Крушари
с. Крушари 9410, обл. Добрич

III. т. 3 – Не е представен Булстат на
партньора

13

33.7-044/29.11.2010

Община Мизия
гр. Мизия 3330, обл. Враца

III. т. 2 – Не е представен документ за
актуално съсътояние на партньора

14

33.7-045/29.11.2010

ОУ „Св. Паисий Хилендарски“
гр. Плиска 9920, обл. Шумен

I. т. 2 – Водещата институция не отговаря на
изискванията от Насоките за кандидатсване

15

33.7-061/29.11.2010

Община Кирково
с. Кирково 6884, обл. Кърджали

III. т. 2 – Не е представен документ за
актуално съсътояние на партньора

16

33.7-065/29.11.2010

Община Сунгурларе
гр. Сунгурларе 8470, обл. Бургас

II. т. 8 – Не е представен План, Програма с Решение за приемането й;
III. т. 2 – Копието от актуалното състояние на
партньора не отговаря на изискванията за срок на валидност;

17

33.7-68/29.11.2010

Община Раковски
гр. Раковски4150, обл. Пловдив

I. т. 2 – Партньорът не отговаря на
изискванията от Насоките за кандидатстване;
II. т. 4 – Не е приложен електронен носител (CD);
II. т. 5 – Бюджетът не е представен на електронен носител;
III. т. 1 – Не е представено съдебно решение за първоначална регистрация на партньора;
III. т. 2 – Не е представен документ за актуално състояние на партньора;

Списък с проекти по_33.7_допуснати до етап 2.xls (24 KB)