Договорите с общините, чиито проекти са одобрени за финансиране, ще бъдат подписани на 10.12.2010 г. от 10:00 часа в ЦОИДУЕМ.