№ по ред Вх. №/ дата Кандидатстваща институция Име на проекта Оценка на проект
1 33.7-047/
29.11.2010
Община Елхово
гр. Елхово, обл. Ямбол
„Да си подадем ръка“ 91
2 33.7-046/
29.11.2010
Община Летница
гр. Летница, обл. Ловеч
„За децата на община Летница – с грижа и отговорност“ 85,33
3 33.7-067/
29.11.2010
Община Шумен
гр. Шумен
„Заедно сме по-добри“ 85
4 33.7-040/
29.11.2010
Община Лом
гр. Лом, обл. Монтана
„Заедно спортуваме и творим“ 84
5 33.7-057/
29.11.2010
Община Монтана
гр. Монтана
„Интегрирано образование в община Монтана“ 84
6 33.7-025/
29.11.2010
Община Балчик
гр. Балчик, обл. Добрич
„Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства в община Балчик“ 78,33
7 33.7-007/
25.11.2010
Община Димово,
гр. Димово, обл. Видин
„Подреждаме заедно пъзела на бъдещето си“ 77,67
8 33.7-013/
26.11.2010
Община Димитровград
гр. Димитровград, обл. Хасково
„Заедно учим, играем и растем“ 77
9 33.7-027/
29.11.2010
Община Бургас
гр. Бургас
„Обучение в професионална гимназия – сигурен път
към успешна трудова и социална реализация на децата от етническите малцинства“
72,33
10 33.7-037/
29.11.2010
Община Кричим
гр. Кричим, обл. Пловдив
„Да създадем атрактивна и привлекателна образователна среда, където всички заедно да пеем, играем, рецитираме, спортуваме и учим, за да сполучим“ 54,33
11 33.7-009/
25.11.2010
Община Кюстендил
гр. Кюстендил
„Ръка за ръка, макар и различни“ 37,33

KP_33_7_odobreni_za_finansirane.xls (17.5 KB)