ОБЯВА

ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И РОМСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ФОНД

На основание чл. 3 и чл. 20 ал.2 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и в изпълнение на специфична стратегическа цел – Пълноценна интеграция на ромските деца в етнически смесени групи в детски градини и на учениците от ромски произход в класове със смесени етнически състав в училища (приемни) извън ромските квартали, от Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

ОБЯВЯВАТ

конкурсна процедура за набиране на проектни предложения

на тема:

„Образователна интеграция на деца и ученици от ромската общност“

включваща следните компоненти:

Компонент 1:     Създаване на условия за извеждане на деца и ученици от ромската общност от обособени детски градини и училища и социализацията им в приемните детски градини и училища.

Общ бюджет 500 000 лева. Максимална стойност на един проект 40 000 лева.

Компонент 2:     Подпомагане развитието на образователната среда в детски градини и училища, които успешно интегрират деца и ученици от ромската общност.

Общ бюджет 150 000 лева. Максимална стойност на един проект 10 000 лева.

Пълният комплект документи за кандидатстване е публикуван на следния интернет адрес: http://coiduem.mon.bg

Крайният срок за представяне на проектни предложения е 15:00часа на 09 май 2008 г.

Документи:

Nasoki.doc (137 KB)

obiava_REF.doc (42.5 KB)

Prilojenie1_formuliar_kandidatstvane_REF.doc (94 KB)

Copy_of_Prilojenie_2_Budjet_28_1_10.12_REF.xls (25 KB)

prilojenie3_deklaracia_partniorstvo_10.12_REF.doc (30.5 KB)

Prilojenie_4_CV_10.12_REF.doc (39 KB)

Pr_5.doc (56 KB)

prilojenie6_iziskvania_finansov_otchet_10.12_REF.doc (47.5 KB)