ВНИМАНИЕ!!! ПОКАНА ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!!! НОВ КОНКУРС – 33.18 – 2019

ОБЯВА В съответствие с основни стратегически цели и приоритети, определени в приетата с Решение на…


Годишен доклад за дейността на ЦОИДУЕМ - 2018 г.

През 2018 г. дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите…


ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО! Опит за измама от името на ЦОИДУЕМ

Уважаеми директори на училища, В Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от…