Конкурсна процедура 33.1-2007

ОБЯВА ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА На…


Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

ВЪВЕДЕНИЕ Настоящата Стратегия е интегрална част от националния проект за реформиране на…