Доклад за дейността на ЦОИДУЕМ за 2007 г.

Въведение Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства…


Конкурсна процедура 33.3-2008

ОБЯВА ОБЯВА На основание чл. 3 и чл. 20, ал. 1 от Правилника за устройството, дейността и…


Конкурсна Процедура 33.2-2008

ОБЯВА ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И РОМСКИ…


Конкурсна процедура 33.1-2007

ОБЯВА ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА На…


Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

ВЪВЕДЕНИЕ Настоящата Стратегия е интегрална част от националния проект за реформиране на…