Конкурсна процедура 33.5-2009

ОБЯВА ОБЯВА На основание чл. 3 и чл. 20, ал. 1 от Правилника за устройството, дейността и…


Обява за конкурсна процедура 33.5-2009

На основание чл. 3 и чл. 20, ал. 1 от Правилника за устройството, дейността и организацията на…


План за дейността на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за 2009 г.

Едногодишният план е разработен въз основа на „Тригодишна програма за дейността на Центъра за…


Доклад за дейността на ЦОИДУЕМ за 2007 г.

Въведение Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства…


Конкурсна процедура 33.3-2008

ОБЯВА ОБЯВА На основание чл. 3 и чл. 20, ал. 1 от Правилника за устройството, дейността и…


Конкурсна Процедура 33.2-2008

ОБЯВА ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И РОМСКИ…